Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Vanderydt Yolanda

Op 03-06-2019 is aan Vanderydt Yolanda te Diepenbeek (Limburg) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 628790424. De (hoofd)activiteit van Vanderydt Yolanda is overige persoonlijke diensten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Vanderydt Yolanda
Plaats:
Diepenbeek
Provincie:
Limburg
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
628790424
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Overige dienstverlening
Hoofdcode
Overige persoonlijke diensten
Nevencode
Schoonheidsverzorging
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Kempenstraat 5311
3590 Diepenbeek
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Mieenbroekstraat 25
3600 Genk
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
13-02-2020
628790424
Uitspraak faillissement op 13-2-2020.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt. Opening van het faillissement van: VANDERYDT YOLANDA, MIEëNBROEKSTRAAT 25, 3600 GENK, geboren op 07/08/1995 in GENK. Handelsactiviteit: schoonheidsverzorging Handelsbenaming: BEAUTY LAGOON Uitbatingsadres: MAASTRICHTERSTEENWEG 7, 3500 HASSELT Ondernemingsnummer: 0628.790.424 Referentie: 20200022. Datum faillissement: 13 februari 2020. Rechter Commissaris: CHRISTIAAN DE MEESTER. Curators: RONNY MAES, PRINS BISSCHOPSINGEL 11, 3500 HASSELT- r.maes@exacto-advocaten.be;KRISTOF KROL, PRINS BISSCHOPSSINGEL 11, 3500 HASSELT- K.Krol@exacto-advocaten.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 13/02/2020 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 26 maart 2020. Voor eensluidend uittreksel: De curator: MAES RONNY.
02-12-2019
628790424
Faillissement beëindigd.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt De zevende kamer van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, heeft op 02/12/2019, een vonnis uitgesproken in de gerechtelijke reorganisatie op naam van VANDEREYT, YOLANDA, te 3590 DIEPENBEEK, KEMPENSTRAAT 11/8, met ondernemingsnummer : 0628.790.424, waarin wordt vastgesteld dat geen reorganisatieplan werd neergelegd en de procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt afgesloten. De griffier, (get.) S. Sevens.
03-06-2019
628790424
Opschorting toegekend tot 02/12/2019.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt. Opening van de gerechtelijke reorganisatie van: VANDERYDT YOLANDA, KEMPENSTRAAT 11/8, 3590 DIEPENBEEK, geboren op 07/08/1995 in GENK. Ondernemingsnummer: 0628.790.424 Datum uitspraak: 03/06/2019 Referentie: 20190015 Onderwerp van de procedure: gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord Gedelegeerd rechter: MAES STEVEN - met emailadres: orb.hasselt.insolventie@just.fgov.be. Einddatum van de opschorting: 02/12/2019. Stemming van schuldeisers op: maandag 25/11/2019 op 09:00 in de rechtszaal van de ondernemingsrechtbank te 3500 Hasselt, Parklaan 25 Bus 6. Voor eensluidend uittreksel: Stefanie SEVENS.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland