Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Recor

Op 18-05-2020 is aan Recor te Hasselt (Limburg) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 401341557. De (hoofd)activiteit van Recor is vervaardiging van meubelen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Recor
Plaats:
Hasselt
Provincie:
Limburg
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
401341557
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Industrie
Hoofdcode
Vervaardiging van meubelen
Nevencode
Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Sint-Truidersteenweg 296
3500 Hasselt
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
19-08-2020
401341557
Uitspraak faillissement op 19-8-2020.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt. Opening van het faillissement van: RECOR NV SINT-TRUIDERSTEENWEG 296, 3500 HASSELT. Handelsactiviteit: meubelfabrikant Ondernemingsnummer: 0401.341.557 Referentie: 20200243. Datum faillissement: 19 augustus 2020. Rechter Commissaris: HILDE CLAES. Curators: MARK BERNAERTS, HENRY FORDLAAN 47, 3600 GENK- mark.bernaerts@consenso.be;BERNARD MAILLEUX, HENRY FORDLAAN 47, 3600 GENK- bernard.mailleux@consenso.be;FELIX RUYSSCHAERT, PIEPELPOEL 13, 3700 TONGEREN- felix.ruysschaert@consenso.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 19/08/2020 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 1 oktober 2020. Voor eensluidend uittreksel: De curator: BERNAERTS MARK.
12-08-2020
401341557
Opschorting toegekend.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt De vakantiekamer van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, heeft op 12/08/2020, een vonnis uitgesproken in de gerechtelijke reorganisatie op naam van RECOR NV, te 3500 HASSELT, SINT-TRUIDERSTEENWEG 296, met ondernemingsnummer : 0401.341.557 : - waarin machtiging wordt gegeven aan Meesters M. BERNAERTS, B. MAILLEUX en F. RUYSSCHAERT, gerechtsmandatarissen, om tot ondertekening over te gaan van addendum 2 bevattende een uitbreiding van het voorwerp van de reeds goedgekeurde overeenkomst van overdracht, om er één geheel mee uit te maken; - waarin wordt gezegd voor recht dat de gerechtsmandatarissen zullen instaan voor de uitvoering van de voormelde overeenkomst en dat de verkoopprijs door de gerechtsmandatarissen, of in hun opdracht, zal geïnd en verdeeld worden en dit overeenkomstig art. 1627 e.v. Ger. W; - waarin wordt vastgesteld dat hiermee alle voor overdracht vatbare activiteiten overgedragen zijn en de toegekende periode van opschorting nog niet verstreken is; - waarin de procedure van gerechtelijke reorganisatie afgesloten wordt; - waarin de aangewezen gerechtsmandatarissen ontlast worden van hun opdracht, onder voorbehoud van wat hierboven werd gezegd in verband met de uitvoering van de overeenkomst tot overdracht onder gerechtelijk gezag en de twee addenda en de verdeling van de gelden. De griffier, (get.) I. Manshoven.
18-05-2020
401341557
Opschorting toegekend tot 18/09/2020.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt. Opening van de gerechtelijke reorganisatie van: RECOR NV SINT-TRUIDERSTEENWEG 296, 3500 HASSELT. Ondernemingsnummer: 0401.341.557 Datum uitspraak: 18/05/2020 Referentie: 20200006 Onderwerp van de procedure: Gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag Gedelegeerd rechter: DE PRETER - met emailadres: orb.hasselt.insolventie@just.fgov.be. Gerechtsmandatarissen: MARK BERNAERTS advocaat te 3600 GENK, HENRY FORDLAAN 47. BERNARD MAILLEUX advocaat te 3600 GENK, HENRY FORDLAAN 47. FELIX RUYSSCHAERT advocaat te 3600 GENK, HENRY FORDLAAN 47. Einddatum van de opschorting: 18/09/2020. Voor eensluidend uittreksel: Stefanie SEVENS.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
Gerelateerd nieuws
Datum
Titel
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland