Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Boek.Be - Huis Van Het Boek

Op 18-09-2020 is aan Boek.Be - Huis Van Het Boek te Borgerhout (Antwerpen) (Antwerpen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 406663887. De (hoofd)activiteit van Boek.Be - Huis Van Het Boek is uitgeverijen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Boek.Be - Huis Van Het Boek
Plaats:
Borgerhout (Antwerpen)
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
406663887
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Informatie en communicatie
Hoofdcode
Uitgeverijen
Nevencode
Uitgeverijen van boeken
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Te Boelaarlei 37
2140 Borgerhout (Antwerpen)
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Noorderlaan 98/36
2030 Antwerpen
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
15-07-2021
406663887
Uitspraak faillissement op 15-7-2021.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. Opening van het faillissement van: BOEK.BE - HUIS VAN HET BOEK VZW NOORDERLAAN 98-36, 2030 ANTWERPEN 3. Handelsactiviteit: uitgeverijen van boeken Ondernemingsnummer: 0406.663.887 Referentie: 20210331. Datum faillissement: 15 juli 2021. Rechter Commissaris: KELLY SCHAMPHELAERE. Curator: NATHALIE VERMEERSCH, PLANTINKAAI 10/21, 2000 ANTWERPEN 1- nv@vermeerschdepaep.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 15/07/2021 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 10 september 2021. Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERMEERSCH NATHALIE.
19-02-2021
406663887
Opschorting toegekend tot 19/04/2021.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. Wijziging onderwerp van de gerechtelijke reorganisatie van: BOEK.BE - HUIS VAN HET BOEK VZW TE BOELAERLEI 37, 2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN). Ondernemingsnummer: 0406.663.887 Datum uitspraak: 19/02/2021 Referentie: 20200031 Nieuwe onderwerp van de procedure: Gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag Gedelegeerd rechter: GEERT DE GREEF - met e-mailadres: geert.de.greef@telenet.be. Einddatum van de opschorting: 19/04/2021. Gerechtsmandataris: NATHALIE VERMEERSCH advocaat te 2000 ANTWERPEN 1, PLANTINKAAI 10/21. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Dedapper.
19-02-2021
406663887
Opschorting toegekend tot 19 april 2021.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen Vonnis 19 februari 2021 BOEK.BE -HET HUIS VAN HET BOEK VZW, Te Boelaerlei 37, 2140 Borgerhout Ondernemingsnummer : 0406.663.887 Referentie : GRP numéro 20200031 Gedelegeerd rechter : Geert De Greef Gerechtsmandataris : Nathalie Vermeersch, Plantinkaai 10/21, 2000 Antwerpen 1- nv@vermeerschdepaep.be. Bij vonnis van 19 februari 2021 besliste de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen tot : Wijziging van het doel van de op 18 september 2020 geopende procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op een collectief akkoord naar een gerechtelijke reorganisatie mho de overdracht onder gerechtelijk gezag van het geheel of een gedeelte van de activiteiten en met toekenning van een bijkomende opschorting voor periode tot 19 april 2021. Aanstelling van de Mr. Nathalie Vermeersch, Plantinkaai 10/21, 2000 Antwerpen, met als opdracht de overdracht te realiseren in naam en voor rekening van de schuldenaar. Voor eensluidend uittreksel : de gerechtsmandataris, Nathalie Vermeersch.
19-02-2021
406663887
Opschorting toegekend tot 21 juni 2021.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen Vonnis 19 februari 2021. BOEK.BE - HET HUIS VAN HET BOEK VZW, Te Boelaerlei 37, 2140 Borgerhout. Ondernemingsnummer : 0406.663.887. Referentie : GRP numéro 20200031. Gedelegeerd rechter : Geert De Greef. Gerechtsmandataris : Nathalie Vermeersch, Plantinkaai 10/21, 2000 Antwerpen I - nv@vermeerschdepaep.be Bij vonnis van 16 april 2021, besliste de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, tot de toekenning van een bijkomende opschorting voor periode tot 21 juni 2021, en de bevestiging van de aanstelling van de meester Nathalie Vermeersch, Plantinkaai 10/21, 2000 Antwerpen, met als opdracht de overdracht te realiseren in naam en voor rekening van de schuldenaar. Voor eensluidend uittreksel : de gerechtsmandataris, Nathalie VERMEERSCH.
18-09-2020
406663887
Opschorting toegekend tot 20/02/2021.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. Opening van de gerechtelijke reorganisatie van: BOEK.BE - HUIS VAN HET BOEK VZW TE BOELAERLEI 37, 2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN). Ondernemingsnummer: 0406.663.887 Datum uitspraak: 18/09/2020 Referentie: 20200031 Onderwerp van de procedure: gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord Gedelegeerd rechter: GEERT DE GREEF - met emailadres: geert.de.greef@telenet.be. Einddatum van de opschorting: 20/02/2021. Stemming van schuldeisers op: vrijdag 12/02/2021 op 10:00 in de rechtszaal van de ondernemingsrechtbank te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/7. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Dedapper.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
Gerelateerd nieuws
Datum
Titel
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland