Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Sauer Madeleine

Op 18-11-2021 is Sauer Madeleine te Woluwe St Pierre (Brussel) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 868855823. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Sauer Madeleine
Plaats:
Woluwe St Pierre
Provincie:
Brussel
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
868855823
Rechtbank:
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Val Des Seigneurs 22B008
1150 Woluwe St Pierre
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
18-11-2021
868855823
Uitspraak faillissement op 18-11-2021.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. Opening van het faillissement van: SAUER MADELEINE, LERENVELD 3, 2547 LINT, geboren op 30/05/1961 in KERKRADE (NEDERLAND). Handelsactiviteit: tussenpersoon in de handel Ondernemingsnummer: 0868.855.823 Referentie: 20210643. Datum faillissement: 18 november 2021. Rechter Commissaris: MARC DIERCKX. Curator: DANIëL VAN INGELGHEM, AMERIKALEI 160, 2000 ANTWERPEN 1- daniel.vaningelghem@telenet.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 18/11/2021 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 14 januari 2022. Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN INGELGHEM DANIëL.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland