Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Dehenauw Katty

Op 27-12-2010 is Dehenauw Katty te Brugge (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Als curator is aangesteld Dinneweth Frank. Het ondernemingsnummer is 811980367. De (hoofd)activiteit van Dehenauw Katty is eet- en drinkgelegenheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Dehenauw Katty
Plaats:
Brugge
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
811980367
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Hoofdcode
Eet- en drinkgelegenheden
Nevencode
Cafés en bars
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Stationsstraat 54
8000 Brugge
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Stationsstraat 54
8380 Zeebrugge
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Verenigde-Natienlaan 8
8420 De Haan
Toon op kaart
Handelsnamen
Sinds
Handelend onder
KvK nummer
Gevestigd te
Het Spyckergoed
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
07-12-2020
811980367
Afgesloten door vereffening op 7-12-2020.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. Afsluiting faillissement door vereffening van: DEHENAUW KATTY Geopend op 27 december 2010 Referentie: 20100222 Datum vonnis: 7 december 2020 Ondernemingsnummer: 0811.980.367 Voor eensluidend uittreksel: De griffier, T. NEELS
04-01-2011
811980367
Faillissement
27-12-2010
811980367
Uitspraak faillissement op 27 december 2010.
 
Bij vonnis van de tijdelijke eerste kamer bis van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge, d.d. 27 december 2010, werd op bekentenis, het faillissement uitgesproken van Mevr. Katty Chantal Dehenauw, geboren te Blankenberge op 27 juni 1965, wonende en met uitbating te 8380 Brugge (Lissewege), Stationsstraat 54, voor uitbating café onder de handelsbenaming « Prinsenhof », met als ondernemingsnummer 0811.980.367. Datum van staking van betalingen : 27 december 2010. Curator : Mr. Frank Dinneweth, advocaat, te 8000 Brugge, Cordoeaniersstraat 17. De aangiften van schuldvordering dienen neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8000 Brugge, Kazernevest 3, vóór 27 januari 2011. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail.W. Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op 7 februari 2011. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) F. Hulpia.(Pro deo)
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1848020-71
Taalkeuze Nederlands
01-11-2009
Datum inschrijvings
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Datum
Vermelding
01-11-2009
Basiskennis bedrijfsbeheer
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-11-2009
Onderneming onderworpen aan BTW
01-11-2009
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
08-12-2009
Datum aanvraag
14-09-2010
Datum schrapping
11-10-2012
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Dinneweth Frank
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland