Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Erwinge

Op 10-03-2011 is Erwinge te Brugge (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Als curator is aangesteld Pieters Stefan. Het ondernemingsnummer is 810677696. De (hoofd)activiteit van Erwinge is administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Erwinge
Plaats:
Brugge
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
810677696
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Hoofdcode
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten
Nevencode
Organisatie van congressen en beurzen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Zeeweg 147
8000 Brugge
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Zeeweg 147
8200 Brugge
Toon op kaart
Handelsnamen
Sinds
Handelend onder
KvK nummer
Gevestigd te
Kasteel Tudor
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
18-11-2019
810677696
Faillissement beëindigd.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. Summiere afsluiting faillissement van: ERWINGE BVBA Geopend op 10 maart 2011 Referentie: 20110054 Datum vonnis: 18 november 2019 Ondernemingsnummer: 0810.677.696 Aangeduide vereffenaar(s): ERWIN DOBBELAERE, ZONDER GEKENDE WOONPLAATS; INGE STUBBE, ED. GALLO ROJO 1 C/SANT BARTOM, 03560 EL CAMPELLO. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, T. NEELS
16-03-2011
810677696
Faillissement
10-03-2011
810677696
Uitspraak faillissement op 10 maart 2011.
 
Bij vonnis van de tijdelijke eerste kamer bis van de rechtbank van koophandel te Brugge, d.d. 10 maart 2011, werd op bekentenis het faillissement uitgesproken van Erwinge BVBA, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Zeeweg 147, met uitbating te 8200 Brugge (Sint-Andries), Zeeweg 147, onder de handelsbenaming « Kasteel Tudor », met ondernemingsnummer 0810.677.696 met als handelsactiviteit : horeca, feestzaal. Datum van staking van betalingen : 10 maart 2011. Tot curator werd aangesteld : Mr. Stefan Pieters, advocaat te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Walakker 28. De aangiften van schuldvordering dienen neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8000 Brugge, Kazernevest 3, vóór 10 april 2011. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail. W. Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op 17 april 2011. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) F. Hulpia.(Pro deo)
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1840251-01
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 31005
02-04-2009
Datum inschrijvings
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Datum
Vermelding
07-04-2009
Basiskennis bedrijfsbeheer
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
07-04-2009
Onderneming onderworpen aan BTW
07-04-2009
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
10-04-2009
Datum aanvraag
14-11-2010
Datum schrapping
20-06-2011
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Pieters Stefan
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland