Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Gebroeders Gryspeert Bvba

Op 20-09-2011 is Gebroeders Gryspeert Bvba te Aartrijke (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Oostende failliet verklaard. Als curator is aangesteld Ferlin Jan. Het ondernemingsnummer is 449363287. De (hoofd)activiteit van Gebroeders Gryspeert Bvba is gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Gebroeders Gryspeert Bvba
Plaats:
Aartrijke
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
449363287
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Nevencode
Slopen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Hoge Rokersstraat 9
8211 Aartrijke
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
27-09-2011
449363287
Faillissement
20-09-2011
449363287
Uitspraak faillissement op 20 september 2011.
 
Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende Bij vonnis van de tijdelijke derde kamer bis van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende, werd op 20 september 2011, op dagvaarding, het faillissement uitgesproken van Gebroeders Gryspeert BVBA, met zetel en handelsuitbating te 8211 Aartrijke, Hoge Rokersstraat 9, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0449.363.287, en met als handelsactiviteiten algemene bouw van residentiële gebouwen. De datum van staking van betaling is vastgesteld op 20 september 2011. Tot curator werd aangesteld : Mr. Jan Ferlin, advocaat, te 8400 Oostende, L. Spilliaertstraat 63. De aangiften van schuldvordering dienen neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8400 Oostende, Canadaplein, vóór 20 oktober 2011. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail.W. Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op 28 oktober 2011. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier-hoofd van dienst, (get.) N. Pettens.(Pro deo)
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1625467-79
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 31040
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-03-1993
Onderneming onderworpen aan BTW
24-03-1993
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
02-05-2005
Datum inschrijvings
26-07-2005
Datum aanvraag
04-04-2011
Datum schrapping
25-10-2011
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Ferlin Jan
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland