Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Digital Music DiStribution

Op 24-01-2011 is aan Digital Music DiStribution te Genk (Limburg) voorlopige opschorting verleend. Als curator is aangesteld . Het ondernemingsnummer is 865989670. De (hoofd)activiteit van Digital Music DiStribution is groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Digital Music DiStribution
Plaats:
Genk
Provincie:
Limburg
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
865989670
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Groothandel in computers, randapparatuur en software
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Oud-Termienstraat 21
3600 Genk
Toon op kaart
Handelsnamen
Sinds
Handelend onder
KvK nummer
Gevestigd te
Dimudi
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
17-03-2020
865989670
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren. Afsluiting door vereffening van: DIGITAL MUSIC DISTRIBUTION BVBA WCO IN KELDER Geopend op 17 juni 2013 Referentie: 6819 Datum vonnis: 17 maart 2020 Ondernemingsnummer: 0865.989.670 Aangeduide vereffenaar(s): MARSCHOU KURT, RAKOS 8960 20, 960 01 ZVOLEN (SLOWAKIJE); MARSCHAU KURT, RAKOS 89601 20, 960 01 ZVOLEN (SLOWAKIJE). Voor eensluidend uittreksel: An SCHOENAERS
17-06-2013
865989670
Uitspraak faillissement op 17/06/2013.
 
Rechtbank van koophandel te Tongeren De rechtbank van koophandel te Tongeren heeft bij vonnis van 17/06/2013 op dagvaarding het faillissement uitgesproken van DIGITAL MUSIC DISTRIBUTION BVBA, te 3600 GENK, OUD-TERMIENSTRAAT 21, ondernemingsnummer 0865.989.670, voornaamste handelswerkzaamheid : DETAILHANDEL IN COMPUTERS, handeldrijvende onder de benaming « XMUSIX » . Als curotors werden aangesteld Mrs. : HANSSEN, MARC, ONDERWIJSLAAN 72/11, 3600 GENK. HANSSEN, KRISTIEN, ONDERWIJSLAAN 72/11. 3600 GENK. PAQUET, TANGUY, ONDERWIJSLAAN 72/11, 3600 GENK. Het tijdstip van staking van betaling werd vastgesteld op 16/04/2013. De schuldvorderingen dienen uiterlijk op 17/07/2013 neergelegd ter griffie van de recht-bank van koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4. De sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderingen heeft plaatss op 01/08/2013, om 11 uur, in de raadkamer van de rechtbank van koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4, gelijkvloers, zaal C. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig art. 72ter Fail. W.). Ref Rechtbank 6819. (Get.) J. Tits, griffier.
22-11-2012
865989670
Mededeling.
 
Hof van beroep te Antwerpen Bij arrest van de vijfde kamer van het Hof van beroep te Antwerpen de dato 22 november 2012, dat op tegenspraak werd gewezen, inzake BVBA DIGITAL MUSIC DISTRIBUTION, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3600 Genk, Oud-Termienstraat 2 en met KBO nummer 0865.989.670 tegen BOBOLI, Laure-Anne, wonende te 4000 Luik, place Emile Dupont 14/021, werd het bestreden vonnis d.d. 18 juni 2012 van de rechtbank van koophandel te Tongeren waarbij het derdenverzet ontvankelijk en gegrond werd verklaard en de homologatie van het reorganisatieplan werd geweigerd, gewijzigd en het derdenverzet van BOBOLI Laure-Anne ongegrond verklaard. Antwerpen, 26 november 2012. De griffier, (get.) F. HSINI.
18-06-2012
865989670
Reorganisatieplan niet gehomologeerd.
 
Rechtbank van koophandel te Tongeren De 1e kamer van de rechtbank van koophandel te Tongeren heeft op 18/06/2012 een vonnis op derden verzet uitgesproken in de zaak ingeschreven onder A.R. A/11/02538 i.z. BOBOLI L.A. tegen DIGITAL MUSIC DISTRIBUTION BVBA, afgekort DIMUDI, deze laatste met maatschappelijke zetel te 3600 GENK, OUD-TERMIENSTRAAT 21, en RPR (Tongeren) 0865.989.670. Het vonnis verklaart het derdenverzet ontvankelijk en gegrond. Het hervormt het vonnis van 05/09/2011 en opnieuw rechtdoende, weigert de homologatie van het reorganisatieplan neergelegd door DIGITAL MUSIC DISTRIBUTION BVBA op 02/08/2011. Het verklaart de procedure van gerechtelijke reorganisatie tenslotte gesloten. De griffier, (get.) P. DUMOULIN.
13-09-2011
865989670
Homologatie reorganisatieplan
10-06-2011
865989670
Verlenging voorlopige opschorting
06-06-2011
865989670
Opschorting toegekend tot 24 september 2011.
 
Rechtbank van koophandel te Tongeren De eerste kamer van de rechtbank van koophandel te Tongeren heeft op 6 juni 2011, een vonnis uitgesproken in de zaak ingeschreven onder A.R. B/11/00111 i.z. de gerechtelijke reorganisatie op naam van Digital Music Distribution BVBA, met maatschappelijke zetel, te 3600 Genk, Oud-Termienstraat 21, RPR (Tongeren) : 0865.989.670.Het vonnis kent een bijkomende voorlopige opschorting van betaling toe voor een periode eindigend op 24 september 2011, met het oog op een collectief akkoord. Het beveelt verzoekster de verbeterde lijst van schuldeisers voorzien in art. 46, 6 WCO en het plan bedoeld in art. 47, 1 WCO neer te leggen ter griffie uiterlijk op 29 juli 2011. Het bepaalt verder dat zal gestemd worden over het reorganisatieplan ter zitting van de eerste kamer van deze rechtbank, Kielenstraat 22, te 3700 Tongeren, zittingzaal C, gelijkvloers, op 29 augustus 2011, om 10 uur. De griffier : (get.) Peggy Dumoulin.
01-02-2011
865989670
Voorlopige opschorting
24-01-2011
865989670
Opschorting toegekend tot 24 juli 2011.
 
Rechtbank van koophandel te Tongeren De eerste kamer van de rechtbank van koophandel te Tongeren heeft op 24 januari 2011 een vonnis uitgesproken in de zaak ingeschreven onder A.R. B/22/00010, waarbij de gerechtelijke reorganisatie is geopend op naam van Digital Music Distribution BVBA, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Oud-Termienstraat 21, RPR (Tongeren) 0865.989.670. Het vonnis kent een voorlopige opschorting toe voor een observatieperiode van zes maanden, eindigend op 24 juli 2011 met het oog op een collectief akkoord. Het beveelt verzoeker om de verbeterde lijst van schuldeisers voorzien in art. 46, 6 WCO, en het plan bedoeld in art. 47, 1 WCO, neer te leggen ter griffie uiterlijk op 23 mei 2011. Het bepaalt verder de zitting waar zal gestemd worden over het reorganisatieplan op 20 juni 2011, om 11 uur, voor de eerste kamer van de rechtbank van koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, gelijkvloers, zittingzaal C. Het zegt tevens voor recht dat verzoekster voor 15 april 2011 een financieel verslag dient neer te leggen over de uitbating gedurende de eerste drie maanden van 2011. Het beveelt verzoekster tenslotte binnen de 14 dagen vanaf de uitspraak van huidig vonnis de schuldeisers individueel in kennis te stellen van de gegevens vermeld in art. 26, 1 WCO, en de gedelegeerd rechter daarvan op de hoogte te houden. Als gedelegeerd rechter is benoemd Put, Paul (p/a : rechtbank van koophandel, Kielenstraat 22, bus 4, 3700 Tongeren). Voor eensluidend uittreksel : de griffier, Peggy Dumoulin.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1780434-02
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 71016
Stamnummer 1780434-02
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 71016
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
25-06-2004
Handelsonderneming
01-08-2004
Onderneming onderworpen aan BTW
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Datum
Vermelding
28-03-2006
Basiskennis bedrijfsbeheer
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-10-2006
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
01-10-2006
Datum inschrijvings
16-10-2006
Datum aanvraag
28-05-2011
Datu bijwerking
31-01-2013
Datum schrapping
19-06-2013
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Curator:
Marc Hanssen
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland