Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Odr Services

Op 03-01-2012 is Odr Services te Drogenbos (Vlaams-Brabant) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Als curator is aangesteld De Smet Joris Jan. Het ondernemingsnummer is 882966551. De (hoofd)activiteit van Odr Services is detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Odr Services
Plaats:
Drogenbos
Provincie:
Vlaams-Brabant
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
882966551
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
Nevencode
Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Sterstraat 25
1620 Drogenbos
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
11-01-2012
882966551
Faillissement
03-01-2012
882966551
Uitspraak faillissement op 3 januari 2012.
 
Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : ODR Services BVBA, Sterstraat 25, 1620 Drogenbos. Faillissementsnummer : 20120013. Datum faillissement : 3 januari 2012. Handelsactiviteit : dagbladen, boeken, tijdschriften. Ondernemingsnummer 0882.966.551. Rechter-commissaris : de heer De Wachter. Curator : Mr. De Smet, Joris Jan, Winston Churchilllaan 118B, 1180 Brussel-18. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel. Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 8 februari 2012. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen zich hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de faillissementswet. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
03-01-2012
882966551
Faillissement beëindigd.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Afsluiting faillissement van : ODR SERVICES BVBA Geopend op 3 januari 2012 Referentie : 20120013 Datum vonnis : 13 oktober 2015 Ondernemingsnummer : 0882.966.551 Aangeduide vereffenaar(s) : DE REYMAEKER GEORGES, KATTEPUTSTRAAT 24/56, 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM;;. Voor eensluidend uittreksel : De hoofdgriffier, J.M. Eylenbosch
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1816500-56
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 23098
Stamnummer 1816500-56
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 23098
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
04-08-2006
Onderneming onderworpen aan BTW
15-12-2006
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
02-01-2007
Datum inschrijvings
02-01-2007
Datum schrapping
12-06-2007
Datum aanvraag
22-11-2012
Datu bijwerking
23-11-2012
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
De Smet Joris Jan
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland