Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Container Renting

Op 21-11-2011 is Container Renting te Brugge (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Als curator is aangesteld Delodder Pieter Jan. Het ondernemingsnummer is 442359689. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Container Renting
Plaats:
Brugge
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
442359689
Rechtbank:
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Rederskaai 16/205
8000 Brugge
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Rederskaai 16/205
8380 Zeebrugge (Brugge)
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
19-11-2018
442359689
Faillissement beëindigd.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. Summiere afsluiting faillissement van: CONTAINER RENTING CVOA Geopend op 21 november 2011 Referentie: 20110214 Datum vonnis: 19 november 2018 Ondernemingsnummer: 0442.359.689 Aangeduide vereffenaar (s): VAN LAECKE LUC, LES JARDINS CHEZ MME GUERET, 14240 SEPT-VENTS. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, T. NEELS
29-11-2011
442359689
Faillissement
21-11-2011
442359689
Uitspraak faillissement op 21 november 2011.
 
Bij vonnis van de tijdelijke eerste kamer bis van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge, d.d. 21 november 2011, werd, op dagvaarding, het faillissement uitgesproken van Container Renting CVOA, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge, Rederskaai 16/205, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0442.359.689, en met als handelsactiviteit behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare afvalstoffen, alsmede verhuur van vrachtwagens met bestuurder. Datum van staking van betalingen : 21 november 2011. Curator : Mr. Pieter-Jan Delodder, advocaat te 8200 Brugge, Walakker 28. De aangiften van schuldvordering dienen neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8000 Brugge, Kazernevest 3, vóór 21 december 2011. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail.W. Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank, uiterlijk op 31 december 2011. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) F. Hulpia.(Pro deo)
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
12-11-1990
Handelsonderneming
Curator / bewindvoerder
Curator:
Delodder Pieter Jan
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland