Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Natuurlijk persoon

Op 09-02-2012 is Natuurlijk persoon te Oudenburg (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Oostende failliet verklaard. Als curator is aangesteld Hugo Dekeyzer. Het ondernemingsnummer is 529860718. De (hoofd)activiteit van Natuurlijk persoon is detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Natuurlijk persoon
Plaats:
Oudenburg
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
529860718
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
Nevencode
Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Eernegemsestraat 57
8460 Oudenburg
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
15-02-2012
529860718
Faillissement
09-02-2012
529860718
Uitspraak faillissement op 9 februari 2012.
 
Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende Bij vonnis van de derde kamer van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende, werd op 9 februari 2012, op bekentenis, het faillissement uitgesproken van Gino Hautekeete, geboren te Oostende op 5 september 1958, wonende te 8460 Oudenburg, Eernegemsestraat 57, handelend in eigen naam, met handelsuitbating te 8460 Oudenberg, Eernegemsestraat 57, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0529.860.718, hebbende als handelsactiviteiten : leurhandel, detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels, markt en straathandel in voedings- en genotmiddelen.De datum van staking van betaling is vastgesteld op 9 februari 2012.Tot curator werd aangesteld : Mr. Hugo Dekeyzer, advocaat, te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 266.De aangiften van schuldvordering dienen neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel, te 8400 Oostende, Canadaplein, vóór 10 maart 2012.De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail.W.Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op 20 maart 2012.Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) H. Crombez.(Pro deo)
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Datum
Vermelding
01-07-2003
Basiskennis bedrijfsbeheer
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-07-2003
Handelsonderneming
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Datum
Vermelding
29-10-2008
Leurhandel
Curator / bewindvoerder
Curator:
Hugo Dekeyzer
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland