Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Falstaff Gent

Op 31-08-2011 is aan Falstaff Gent te Gent (Oost-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Als curator is aangesteld . Het ondernemingsnummer is 472929537. De (hoofd)activiteit van Falstaff Gent is eet- en drinkgelegenheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Falstaff Gent
Plaats:
Gent
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
472929537
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Hoofdcode
Eet- en drinkgelegenheden
Nevencode
Cafés en bars
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Brusselsesteenweg 693
9000 Gent
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Brusselsesteenweg 693
9050 Gent
Toon op kaart
Handelsnamen
Sinds
Handelend onder
KvK nummer
Gevestigd te
Falstaff
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
27-06-2017
472929537
Uitspraak faillissement op 27-6-2017.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: FALSTAFF GENT BVBA, BRUSSELSESTEENWEG 693, 9050 GENTBRUGGE. Referentie: 20170313. Datum faillissement: 27 juni 2017. Handelsactiviteit: cafés en bars Ondernemingsnummer: 0472.929.537 Curator: Mr VERPLANCKE MIEKE, ZUIDSTATIONSTRAAT 34-36, 9000 GENT. Voorlopige datum van staking van betaling: 27/06/2017 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 6 september 2017. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: Griffier-hoofd van dienst, C. VAN KERCKHOVE
05-03-2012
472929537
Homologatie reorganisatieplan
23-02-2012
472929537
Reorganisatieplan gehomologeerd. Gerechtelijke reorganisatie gesloten op 23 februari 2012.
 
Rechtbank van koophandel te Gent Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, zesde kamer, d.d. 23 februari 2012, werd in de procedure gerechtelijke reorganisatie van BVBA Falstaff Gent, met vennootsschapszetel te 9050 Gent, Brusselsesteenweg 693, met ondernemingsnr. 0472.929.537, het reorganisatieplan, neergelegd ter griffie op 7 februari 2012, gehomologeerd. Beveelt de sluiting van de reorganisatieprocedure, onder voorbehoud van de betwistingen die voortvloeien uit de uitvoering van het plan. Voor eensluidend uittreksel : (get.) R. Van de Wynkele, hoofdgriffier.
25-10-2011
472929537
Opschorting toegekend tot 23 december 2011.
 
Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, zesde kamer, d.d. 25 oktober 2011, werd in de procedure gerechtelijke reorganisatie van BVBA Falstaff Gent, met maatschappelijke zetel te 9050 Gentbrugge, Brusselsesteenweg 693, met ondernemingsnummer 0472.929.537, de duur van de opschorting verlengd vanaf 14 oktober 2011 om te verstrijken op 23 december 2011. Voor eensluidend uittreksel : de griffier-hoofd van dienst, (get.) C. Van Kerckhove.
27-09-2011
472929537
Verlenging voorlopige opschorting
22-09-2011
472929537
Opschorting toegekend tot 29 februari 2012.
 
Rechtbank van koophandel te Gent Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, vijfde kamer, d.d. 22 september 2011, werd in de procedure gerechtelijke reorganisatie van BVBA Falstaff Gent, met zetel, te 9050 Gent, Brusselsesteenweg 693, met ondernemingsnummer 0472.929.537, de duur van de opschorting verlengd met een periode van twee maanden om te verstrijken op 29 februari 2012.Bepaalt de terechtzitting waarop zal gestemd worden over het reorganisatieplan op dinsdag 21 februari 2012, om 14 u. 30 m., in de zittingszaal 1.3, van het gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401. Voor eensluidend uittreksel : (get.) R. Van de Wynkele, hoofdgriffier.
31-08-2011
472929537
Opschorting toegekend tot 14 september 2011.
 
Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, vakantiekamer, d.d. 31 augustus 2011, werd in de procedure gerechtelijke reorganisatie van Falstaff Gent BVBA, met maatschappelijke zetel, te 9050 Gentbrugge, Brusselsesteenweg 693, met ondernemingsnummer 0472.929.537, de duur van opschorting verlengd van 14 september 2011 tot en met 30 oktober 2011. Bepaald de terechtzitting waarop gestemd zal worden over het reorganisatieplan op dinsdag 11 oktober 2011, om 14 u. 30 m., in de zittingszaal nr. 1.3. van het gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401. Voor eensluidend uittreksel : (get.) R. Van de Wynkele, hoofdgriffier.
24-06-2011
472929537
Voorlopige opschorting
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1730602-21
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 44021
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-11-2000
Onderneming onderworpen aan BTW
14-11-2000
Handelsonderneming
27-02-2004
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
27-02-2004
Datum inschrijvings
30-03-2004
Datum aanvraag
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Datum
Vermelding
14-04-2011
Basiskennis bedrijfsbeheer
RSZ
Datum
Vermelding
13-01-2013
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
Gerelateerd nieuws
Datum
Titel
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland