Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Aslara

Op 17-02-2012 is Aslara te Gent (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Als curator is aangesteld De Dijcker Vera. Het ondernemingsnummer is 898525351. De (hoofd)activiteit van Aslara is vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Aslara
Plaats:
Gent
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
898525351
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Industrie
Hoofdcode
Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
Nevencode
Smeden van metaal
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Galglaan 57
9000 Gent
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
01-10-2019
898525351
Faillissement beëindigd.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent. Summiere afsluiting faillissement van: ASLARA BVBA Geopend op 17 februari 2012 Referentie: 20120062 Datum vonnis: 1 oktober 2019 Ondernemingsnummer: 0898.525.351 Aangeduide vereffenaar(s): SALIEV SALI RASIMOV, GALGLAAN 57, 9000 GENT. Voor eensluidend uittreksel: ALWIN BRUYNOOGHE - GRIFFIER
28-02-2012
898525351
Faillissement
17-02-2012
898525351
Uitspraak faillissement op 17 februari 2012.
 
Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d. 17 februari 2012, bij dagvaarding, eerste kamer, werd het faillissement vastgesteld inzake Aslara BVBA, ontwikkeling van residentiële bouwprojecten, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9000 Gent, Galglaan 57, hebbende als ondernemingsnummer 0898.525.351. Rechter-commissaris : Mevr. Vereecken, Noëlle.Datum staking der betalingen : 17 februari 2012.Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel, Opgeëistenlaan 401E, 9000 Gent, vóór 16 maart 2012.Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 4 april 2012.De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter F.W.).De curator : Mr. De Dijcker, Vera, advocate, kantoorhoudende te 9860 Oosterzele, Roosbloemstraat 4. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) R. Van de Wynkele.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
30-06-2008
Handelsonderneming
01-08-2008
Onderneming onderworpen aan BTW
Curator / bewindvoerder
Curator:
De Dijcker Vera
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland