Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Van Geystelen Guido

Op 21-05-2012 is Van Geystelen Guido te Kruibeke (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Als curator is aangesteld De Clercq Dani. Het ondernemingsnummer is 472511447. De (hoofd)activiteit van Van Geystelen Guido is gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Van Geystelen Guido
Plaats:
Kruibeke
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
472511447
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Nevencode
Loodgieterswerk
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Vossenstraat 58
9150 Kruibeke
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Kruibekesteenweg 193
9120 Beveren-Waas
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
25-02-2019
472511447
Uitspraak faillissement op 25-2-2019.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde. Opening van het faillissement van: VAN GEYSTELEN GUIDO BVBA KRUIBEKESTEENWEG(MEL) 193, 9120 BEVEREN-WAAS. Handelsactiviteit: Loodgieterswerk Ondernemingsnummer: 0472.511.447 Referentie: 20190109. Datum faillissement: 25 februari 2019. Rechter Commissaris: HERMAN WINDEY. Curators: ALAIN CLEYMAN, PR. JOS. CHARLOTTELAAN 71, 9100 SINT-NIKLAAS- alain.cleyman@mc2-advocaten.be;CATHARINA ORLENT, PR.JOS.CHARLOTTELAAN 71, 9100 SINT-NIKLAAS- catharina.orlent@mc2-advocaten.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 25/08/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 5 april 2019. Voor eensluidend uittreksel: De curator: CLEYMAN ALAIN.
21-05-2012
472511447
Uitspraak faillissement op 21/05/2012.
 
Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, van 21/05/2012, werd VAN GEYSTELEN GUIDO BVBA, LOODGIETERSWERK, VOSSENSTRAAT 58, 9150 KRUIBEKE, in staat van faillissement verklaard. Ondernemingsnummer : 0472.511.447. Rechter-commissaris : MARC TACKAERT. Curator : Mr. DANI DE CLERCQ, te 9100 SINT-NIKLAAS, KONINGIN ASTRIDLAAN 52. Datum staking van betaling : 21/05/2012, onder voorbehoud van art. 12, lid 2 F.W. Indienen van schuldvorderingen met bewijsstukken, uitsluitend op de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, binnen de 30 dagen vanaf datum faillissementsvonnis. Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvorderingen zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank op vrijdag 29/06/2012. Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen zes maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring (art. 63 F.W.). Om te kunnen genieten van de bevrijding, moeten de natuurlijke personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde op de griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring neerleggen, waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is (art. 72bis F.W. en art. 10, wet 20.07.2005). Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.) N. Verschelden.
21-05-2012
472511447
Uitspraak faillissement op 21 mei 2012.
 
VAN GEYSTELEN GUIDO BVBA Maatschappelijke zetel : 9150 Kruibeke, Vossenstraat 58 Ondernemingsnummer/KBO 0472.511.447 Bij vonnis van 11.06.2012 inzake A.R. 01760/2012, heeft de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde, het vonnis van 21 mei 2012, waarbij VAN GEYSTELEN GUIDO BVBA, failliet was verklaard, teniet gedaan en voor recht gezegd dat VAN GEYSTELEN GUIDO BVBA niet in staat van faillissement is. (Get.) Guido VAN GEYSTELEN, zaakvoerder.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1874203-92
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 46013
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Datum
Vermelding
25-09-2000
Sanitair installateur - loodgieter
25-09-2000
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
25-09-2000
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
25-09-2000
Basiskennis bedrijfsbeheer
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
13-10-2000
Handelsonderneming
01-11-2000
Onderneming onderworpen aan BTW
09-01-2012
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
09-01-2012
Datum inschrijvings
11-01-2012
Datum aanvraag
15-06-2012
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
De Clercq Dani
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland