Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Maxines Bvba

Op 04-06-2012 is Maxines Bvba te Oudenburg (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Brugge failliet verklaard. Als curator is aangesteld Martine Decherf. Het ondernemingsnummer is 823674114. De (hoofd)activiteit van Maxines Bvba is eet- en drinkgelegenheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Maxines Bvba
Plaats:
Oudenburg
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
823674114
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Hoofdcode
Eet- en drinkgelegenheden
Nevencode
Cafés en bars
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Gerststraat 9
8460 Oudenburg
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
04-06-2012
823674114
Uitspraak faillissement op 04/06/2012.
 
Bij vonnis van de derde kamer van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende, werd op 04/06/2012, op bekentenis het faillissement uitgesproken van MAXINES BVBA, met zetel gevestigd te 8460 Oudenburg, Gerststraat 9, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0823.674.114, met handelsuitbating te 8490 Jabbeke, Varsenareweg 29, hebbende als handelsactiviteit : café en bars, handel drijvend onder de benaming « De Zaaier » . De datum van staking van betaling is vastgesteld op 04/06/2012. Tot curator werd aangesteld : Mr. MARTINE DECHERF, advocaat te 8400 OOSTENDE, ROGIERLAAN 31. De aangiften van schuldvordering dienen neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8400 Oostende, Canadaplein, vóór 04/07/2012. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffe een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail. W. Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op 16/07/2012. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) H. Crombez.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1854973-67
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 35014
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-04-2010
Onderneming onderworpen aan BTW
01-04-2010
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
01-07-2010
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-07-2010
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
05-07-2010
Datum aanvraag
04-06-2012
Datum schrapping
05-08-2012
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Martine Decherf
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland