Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd L & A

Op 19-06-2012 is L & A te Uccle (Brussel) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 477636512. De (hoofd)activiteit van L & A is groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
L & A
Plaats:
Uccle
Provincie:
Brussel
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
477636512
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Chaussee D'alsemberg 842
1180 Uccle
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
20-04-2021
477636512
Faillissement beëindigd.
 
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel Ondernemingsrechtbank Brussel. Summiere afsluiting faillissement van: L & A BVBA Geopend op 19 juni 2012 Referentie: 20121130 Datum vonnis: 20 april 2021 Ondernemingsnummer: 0477.636.512 Aangeduide vereffenaar(s): NEERMAN LUC, KERREBROEK 130, 9850 NEVELE. Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens
19-06-2012
477636512
Uitspraak faillissement op 19 juni 2012.
 
Rechtbank van koophandel te Brussel Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : L & A BVBA, Alsembergsesteenweg 842, 1180 Ukkel. Faillissementsnummer : 20121130. Datum faillissement : 19 juni 2012. Handelsactiviteit : detailhandel in meubels. Ondernemingsnummer 0477.636.512. Rechter-commissaris : de heer Vancoillie. Curator : Mr. Arnauts-Smeets, Jacques, Kunstlaan 24/9B, 1000 Brussel-1. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel. Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 25 juli 2012. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de faillissementswet. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.(Pro deo)
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
07-06-2002
Handelsonderneming
01-07-2002
Onderneming onderworpen aan BTW
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland