Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Trivames

Op 29-06-2012 is Trivames te Brugge (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 842539129. De (hoofd)activiteit van Trivames is groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Trivames
Plaats:
Brugge
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
842539129
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Zuidzandstraat 16
8000 Brugge
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
17-12-2018
842539129
Faillissement beëindigd.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. Summiere afsluiting faillissement van: TRIVAMES BVBA Geopend op 29 juni 2012 Referentie: 20120116 Datum vonnis: 17 december 2018 Ondernemingsnummer: 0842.539.129 Aangeduide vereffenaar(s): THENAERS INGE, TEN BOGAERDE 20, 8490 JABBEKE. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, N.PETTENS
29-06-2012
842539129
Uitspraak faillissement op 29/06/2012.
 
Bij vonnis van de tijdelijke eerste kamer bis van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge, d.d. 29/06/2012, werd op dagvaarding het faillissement uitgesproken van TRIVAMES BVBA, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Zuidzandstraat 16 ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0842.539.129 en met als handelsactiviteit kleinhandel in dameskledij. Datum van staking van betalingen : 29/06/2012. Curator : Mr. Carton, Serge, advocaat te 8000 Brugge, Gerard Davidstraat 46/1. De aangiften van schuldvorderingen dienen neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8000 Brugge, Kazernevest 3, voor 29/07/2012. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail. W. Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op 09/08/2012. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) F. Hulpia.(Pro deo)
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-02-2012
Onderneming onderworpen aan BTW
22-02-2012
Handelsonderneming
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland