Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Cg

Op 05-07-2012 is Cg te De Pinte (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 898094294. De (hoofd)activiteit van Cg is groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Cg
Plaats:
De Pinte
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
898094294
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Baron De Gieylaan 9/2
9840 De Pinte
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
17-11-2020
898094294
Faillissement beëindigd.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent. Summiere afsluiting faillissement van: CG BVBA Geopend op 5 juli 2012 Referentie: 20120245 Datum vonnis: 17 november 2020 Ondernemingsnummer: 0898.094.294 Voor eensluidend uittreksel: ALWIN BRUYNOOGHE - GRIFFIER
05-07-2012
898094294
Uitspraak faillissement op 05/07/2012.
 
Rechtbank van koophandel te Gent Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d. 05/07/2012, OP BEKENTENIS, buitengewone zitting vakantiekamer, werd het faillissement vastgesteld inzake CG BVBA, handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren, met maatschappelijke zetel te 9840 DE PINTE, BARON DE GIEYLAAN 9/2, hebbende als ondernemingsnummer 0898.094.294. Rechter-commissaris : Dhr VAN LAERE, PHILIPPE. Datum staking der betalingen : 15/06/2012. Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel, Opge?istenlaan 401/E, 9000 Gent, v??r 02/08/2012. Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 11/09/2012. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter Faill.W.). De curator : Meester MAENHOUT, Peter, advocaat, kantoorhoudende te 9990 MALDEGEM, PARKLAAN 8. Voor eensluidend uittreksel : de griffier-hoofd van dienst, (get.) C. Van Kerckhove.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1843279-35
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 44012
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
12-06-2008
Handelsonderneming
01-09-2008
Onderneming onderworpen aan BTW
RSZ
Datum
Vermelding
01-07-2009
Datum inschrijvings
15-07-2009
Datum aanvraag
06-07-2011
Datum schrapping
14-07-2012
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland