Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Sunerco

Op 19-07-2012 is aan Sunerco te Kuurne (West-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 895793317. De (hoofd)activiteit van Sunerco is gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Sunerco
Plaats:
Kuurne
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
895793317
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Nevencode
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Heirweg 98
8520 Kuurne
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Engelse Wandeling 76
8510 Kortrijk
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
12-07-2019
895793317
Uitspraak faillissement op 12-7-2019.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk. Opening van het faillissement van: SUNERCO BVBA ENGELSE WANDELING 76, 8510 KORTRIJK. Handelsactiviteit: Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen Ondernemingsnummer: 0895.793.317 Referentie: 20190172. Datum faillissement: 12 juli 2019. Rechter Commissaris: MARK VERVAEKE. Curator: Peter SUSTRONCK, Burg Nolfstraat 10, 8500 KORTRIJK- peter.sustronck@sustronck.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 12/07/2019 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 27 augustus 2019. Voor eensluidend uittreksel: De curator: SUSTRONCK Peter.
07-12-2012
895793317
Opschorting toegekend tot 19 maart 2013.
 
Bij vonnis van de tweede Kamer van de rechtbank van koophandel te Kortrijk d.d. 7 december 2012 werd de periode van opschorting in het kader van de procedure van gerechtelijke reorganisatie toegekend aan de BVBA Sunerco, met vennootschapszetel te 8520 Kuurne, Heirweg 98, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0895.793.317; hebbende als voornaamste handelsactiviteit : leveren en plaatsen van zonnepanelen, verlengd om te eindigen op 19 maart 2013. De plaats, dag en uur voor de stemming en de beslissing over het reorganisatieplan wordt bepaald op dinsdag 12 maart 2013 om 11 u. 15 in zittingszaal A van de rechtbank van koophandel Kortrijk, Gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41. (Get.) T. Callewaert, afgevaardigd griffier.
19-07-2012
895793317
Opschorting toegekend tot 19 december 2012.
 
Rechtbank van koophandel te Kortrijk Bij vonnis van de vakantiekamer van de rechtbank van koophandel te Kortrijk de datum 19 juli 2012 werd voor : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sunerco, met vennootschapszetel te 8520 Kuurne, Heirweg 98; ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0895.793.317; hebbende als voornaamste handelsactiviteit : leveren en plaatsen van zonnepanelen; de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend en werd de duur van de opschorting bepaald voor een termijn die eindigt op 19 december 2012, te 24 uur. In deze werd als gedelegeerd rechter aangesteld : de heer Paul De Poot, rechter in handelszaken in deze rechtbank. De plaats, dag en uur voor de stemming en de beslissing over het reorganisatieplan wordt bepaald op de zitting van de tweede kamer van dinsdag 11 december 2012, om 11 u 15 m, in zittingszaal A van de rechtbank van koophandel Kortrijk, Gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41. (Get.) T. Callewaert, afgevaardigd griffier.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1834543-53
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 34023
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-03-2008
Onderneming onderworpen aan BTW
21-05-2008
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
01-10-2008
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-10-2008
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
21-10-2008
Datum aanvraag
17-06-2012
Datum schrapping
23-11-2012
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland