Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd D.S.P.-Project Management

Op 06-08-2012 is aan D.S.P.-Project Management te Brugge (West-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Als curator is aangesteld De Busscher Jan. Het ondernemingsnummer is 475863093. De (hoofd)activiteit van D.S.P.-Project Management is bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
D.S.P.-Project Management
Plaats:
Brugge
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
475863093
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
Nevencode
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Groene-Poortdreef 14
8200 Brugge
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
15-10-2018
475863093
Faillissement beëindigd.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge. Summiere afsluiting faillissement van: D.S.P.-PROJECT MANAGEMENT BVBA Geopend op 4 maart 2013 Referentie: 20130046 Datum vonnis: 15 oktober 2018 Ondernemingsnummer: 0475.863.093 Aangeduide vereffenaar (s): IVO DE POORTER, C/ DEL PLA 10, 03180 ALICANTE SPANJE. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, T. NEELS
04-03-2013
475863093
Uitspraak faillissement op 04/03/2013.
 
Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge Bij vonnis van de tijdelijke eerste kamer bis van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge, d.d. 04/03/2013, werd op DAGVAARDING het faillissement uitgesproken van DSP-PROJECT MANAGEMENT BVBA, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Groene-poortdreef 14 ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0475.863.093 en met als handelsactiviteit projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken. Datum van staking van betalingen : 04/03/2013. Curatoren : Mr. DE BUSSCHER, JAN, advocaat te 8000 BRUGGE, WITTE LEERTOUWERSSTRAAT 7 en Mr. DELEPIERE JAN, advocaat te 8200 BRUGGE, STOKVELDELAAN 30. De aangiften van schuldvorderingen dienen neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8000 Brugge, Kazernevest 3, voor 04/04/2013. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail. W. Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op 15/04/2013. Voor eensluidend verklaard uittreksel : F. Hulpia, hoofdgriffier.
06-08-2012
475863093
Opschorting toegekend tot 06/11/2012.
 
Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge Bij vonnis van 06/08/2012, verklaarde de rechtbank van koophandel van Brugge, afdeling Brugge, tijdelijke eerste kamer bis, de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op het verkrijgen van een minnelijk akkoord met de schuldeisers in overeenstemming met artikel 43 tot 58 WCO geopend ten behoeve van D.S.P.-PROJECT MANAGEMENT BVBA, met maatschappelijke zetel te 8200 BRUGGE, Groene Poortdreef 14, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0475.863.093, De duur van de in artikel 16 WCO bedoelde opschorting werd bepaald op een periode ingaand op 06/08/2012 om te eindigen op 06/11/2012. De heer Jan Van Hoecke, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continu?teit van de ondernemingen. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. GEERS.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1774454-94
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 31005
Stamnummer 1774454-94
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 31005
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
29-11-2001
Handelsonderneming
01-02-2002
Onderneming onderworpen aan BTW
13-09-2010
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
13-09-2010
Datum inschrijvings
14-09-2010
Datum aanvraag
15-09-2010
Datu bijwerking
30-09-2012
Datum schrapping
13-03-2013
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
De Busscher Jan
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland