Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Bouwonderneming Maes Bvba

Bouwonderneming Maes Bvba te Beveren-Waas (Oost-Vlaanderen) is door de rechtbank in Dendermonde failliet verklaard. Als curator is aangesteld D'hooghe Lieven. Het ondernemingsnummer is 423831008. De (hoofd)activiteit van Bouwonderneming Maes Bvba is bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.

Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Bouwonderneming Maes Bvba
Plaats:
Beveren-Waas
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
423831008
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
Nevencode
Algemene bouw van residentiële gebouwen
Vestigingen / adressen
Soort
Adres
Vestigingsadres:
Kalishoekstraat 29
9120 Beveren-Waas
Toon op kaart
Vestigingsadres:
Mispellaan 24
9120 Beveren-Waas
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
17-10-2012
423831008
Uitspraak faillissement op 17/10/2012.
 
Rechtbank van koophandel te Dendermonde Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, van 17/10/2012 werd BOUWONDERNEMING MAES BVBA, BOUWONDERNEMING, KALISHOEKSTRAAT 29, 9120 BEVEREN-WAAS, in staat van faillissement verklaard. Ondernemingsnummer : 0423.831.008. - Rechter-Commissaris : MARC TACKAERT. - Curators : Mr. LIEVEN D'HOOGHE, 9100 SINT-NIKLAAS, VIJFSTRATEN 57; Mr. PIETER WAUMAN, 9100 SINT-NIKLAAS, VIJFSTRATEN 57. - Datum staking van betaling : 16/10/2012, onder voorbehoud van art. 12, lid 2 F.W. - Indienen van schuldvorderingen met bewijsstukken, uitsluitend op de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, binnen de 30 dagen vanaf datum faillissementsvonnis. - Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvorderingen zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank op vrijdag 23/11/2012. - Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen zes maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring. (art. 63 F.W.) - Om te kunnen genieten van de bevrijding, moeten de natuurlijke personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde op de griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring neerleggen, waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is. (art. 72bis F.W. en art. 10 Wet 20.07.2005) Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.) R. Cloostermans.
17-10-2012
423831008
Rectificatie.
 
Verbeterend bericht Bij vonnis van de 6e kamer van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, dd. 17/10/2012 werd het faillissement van BVBA BOUWONDERNEMING MAES, bouwonderneming, Kalishoekstraat 29, 9120 Beveren-Waas Ondernemingsnummer : 0423.831.008 Rechter-commissaris : EVELYNE MARTENS De afgev. griffier (get.) R. Cloostermans.
17-10-2012
423831008
Datum van staking der betalingen teruggebracht.
 
Rechtbank van koophandel te Dendermonde Bij vonnis van de zesde kamer van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, d.d. 17/10/2012 werd in het faillissement BOUWONDERNEMING MAES BVBA, met zetel gevestigd te 9120 BEVEREN-WAAS, KALISHOEKSTRAAT 29, met ondernemingsnummer 0423.831.008, de datum van staking van betaling die in het vonnis van het faillissement werd bepaald op 16/10/2012 thans gewijzigd naar 16/04/2012. Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.) R. Cloostermans.
17-09-2012
423831008
Opschorting verlengd tot 10 december 2012.
 
Rechtbank van koophandel te Dendermonde Bij vonnis, d.d.17/09/2012, van de zesde kamer van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, werd de procedure tot gerechtelijke reorganisatie met collectief akkoord open verklaard ingevolge het verzoekschrift neergelegd ter griffie op 07/09/2012, door BVBA BOUWONDERNEMING MAES, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9120 Melsele, Mispell, met uitbatingsadres te 9120 Melsele, Kalishoekstraat 29, met handelsactiviteit bouwonderneming, met ondernemingsnummer 0423.831.008, bijgestaan door Mr. Verbocht, Luc, advocaat te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 9. Gedelegeerd rechter : de heer Gysens, Eddy. Einddatum van de opschorting : 10 december 2012, om hem toe te laten een collectief akkoord af te sluiten in de zin van artikel 44. Stelt de zaak op de terechtzitting van maandag 08 oktober 2012 voor nazicht of de nog ontbrekende stukken (art. 17 2) zijn neergelegd en het nazicht van de kennisgeving aan de schuldeisers. Stelt de zaak op de terechtzitting van maandag 10 december 2012 voor eventuele verlenging van de opschortingsperiode, waartoe verzoek dient geformuleerd te worden uiterlijk op 26 november 2012. Dendermonde, 20 september 2012. De afgevaardigd griffier, (get.) R. Cloostermans.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 983659-53
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 46003
Stamnummer 983659-53
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 46003
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-04-1983
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
01-04-1983
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-05-1983
Onderneming onderworpen aan BTW
RSZ
Datum
Vermelding
27-05-1983
Datum aanvraag
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
22-05-1987
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
17-10-2012
Datum schrapping
11-12-2012
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
D'hooghe Lieven
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland