Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Congrescolor DiGital Events Bvba

Op 19-11-2012 is Congrescolor DiGital Events Bvba te Oudenburg (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Brugge failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 445804773. De (hoofd)activiteit van Congrescolor DiGital Events Bvba is groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Congrescolor DiGital Events Bvba
Plaats:
Oudenburg
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
445804773
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Groothandel in dranken, algemeen assortiment
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Schoolstraat 43
8460 Oudenburg
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
19-11-2012
445804773
Uitspraak faillissement op 19/11/2012.
 
Bij vonnis van de derde kamer van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende, werd op 19/11/2012, op bekentenis het faillissement uitgesproken van CONGRESCOLOR DIGITAL EVENTS BVBA, met zetel te 8460 Oudenburg, Schoolstraat 43, de uitbating is reeds gestopt in 2009, zijnde koerierdienst en fotografie, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0445.804.773. De datum van staking van betaling is vastgesteld op 19/11/2012. Tot curator werd aangesteld : Mr. RUDI VANNESTE, advocaat te 8820 TORHOUT, Oostendestraat 327. De aangiften van schuldvordering dienen neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8400 Oostende, Canadaplein, vóór 20/12/2012. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail. W. Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op 31/12/2012. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) H. Crombez.(Pro deo)
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
27-01-1992
Handelsonderneming
01-03-1992
Onderneming onderworpen aan BTW
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland