Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Avisa3D Bvba

Op 11-12-2012 is Avisa3D Bvba te Brugge (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Brugge failliet verklaard. Als curator is aangesteld De Busscher Jan. Het ondernemingsnummer is 888056774. De (hoofd)activiteit van Avisa3D Bvba is administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.

Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Avisa3D Bvba
Plaats:
Brugge
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
888056774
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Hoofdcode
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten
Nevencode
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Vestigingen / adressen
Soort
Adres
Vestigingsadres:
Genthof 1
8000 Brugge
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
11-12-2012
888056774
Uitspraak faillissement op 11/12/2012.
 
Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge Bij vonnis van de tijdelijke eerste kamer bis van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge, d.d. 11/12/2012, werd op BEKENTENIS het faillissement uitgesproken van AVISA3D BVBA, met maatschappelijke en uitbatingszetel gevestigd te 8000 Brugge, Genthof 1, met als handelsactiviteit (volgens verklaring aangever) het verstrekken van grafische en multimediale diensten, met als ondernemingsnummer 0888.056.774. Datum van staking van betalingen : 11/12/2012 Curatoren : Mr. DE BUSSCHER, JAN, advocaat te 8000 BRUGGE, WITTE LEERTOUWERSSTRAAT 7 en Mr. DELEPIERE, JAN, advocaat te 8200 BRUGGE, STOKVELDELAAN 30. De aangiften van schuldvorderingen dienen neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8000 Brugge, Kazernevest 3, voor 11/01/2013. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail. W. Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op 21/01/2013. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) F. Hulpia.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
03-05-2007
Onderneming onderworpen aan BTW
03-05-2007
Handelsonderneming
Curator / bewindvoerder
Curator:
De Busscher Jan
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland