Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Tosun Trans

Op 26-02-2013 is Tosun Trans te Drogenbos (Vlaams-Brabant) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Als curator is aangesteld Ronald Parijs. Het ondernemingsnummer is 841298024. De (hoofd)activiteit van Tosun Trans is vervoer te land en vervoer via pijpleidingen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Tosun Trans
Plaats:
Drogenbos
Provincie:
Vlaams-Brabant
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
841298024
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Vervoer en opslag
Hoofdcode
Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen
Nevencode
Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Rue De La Liberte 31
1620 Drogenbos
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
09-08-2016
841298024
Uitspraak faillissement op 9 augustus 2016.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Rechtbank van koophandel Brussel. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: TOSUN TRANS BV BVBA, VRIJHEIDSTRAAT 31, 1620 DROGENBOS. Referentie: 20160371. Datum faillissement: 9 augustus 2016. Handelsactiviteit: GOEDERENVERVOER Handelsbenaming: BV BVBA Ondernemingsnummer: 0841.298.024 Curator: Mr DUBAERE JOAN, KEIZER KARELLAAN 586 BUS 9, 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM. Voorlopige datum van staking van betaling: 09/02/2016 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen: 14 september 2016. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
26-02-2013
841298024
Uitspraak faillissement op 26/02/2013.
 
Rechtbank van koophandel te Brussel Opening van het faillissement op dagvaarding van : TOSUN TRANS BVBA, VRIJHEIDSTRAAT 31, 1620 DROGENBOS. Faillissementsnummer : 20130456. Datum faillissement : 26/02/2013. Handelsactiviteit : transport. Ondernemingsnummer : 0841.298.024. Rechter-Commissaris : M. BAUDTS. Curator : Mr. PARYS, RONALD, DORPSTRAAT 10, BUS 1, 1701 ITTERBEEK. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel. Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 03/04/2013. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de faillissementswet. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.(Pro deo)
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1876908-28
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 23098
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-12-2011
Onderneming onderworpen aan BTW
RSZ
Datum
Vermelding
26-03-2012
Datum inschrijvings
26-03-2012
Datum schrapping
30-03-2012
Datum aanvraag
01-03-2013
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Ronald Parijs
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland