Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Verpakkingen Sapounas - Gallant Bvba

Op 04-03-2013 is Verpakkingen Sapounas - Gallant Bvba te Pittem (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Brugge failliet verklaard. Als curator is aangesteld Kristoff Soete. Het ondernemingsnummer is 828772849. De (hoofd)activiteit van Verpakkingen Sapounas - Gallant Bvba is houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.

Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Verpakkingen Sapounas - Gallant Bvba
Plaats:
Pittem
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
828772849
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Industrie
Hoofdcode
Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk
Nevencode
Vervaardiging van houten emballage
Vestigingen / adressen
Soort
Adres
Vestigingsadres:
Spoorweglaan 2
8740 Pittem
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
04-03-2013
828772849
Uitspraak faillissement op 04/03/2013.
 
Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge Bij vonnis van de tijdelijke eerste kamer bis van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge, d.d. 04/03/2013, werd op DAGVAARDING het faillissement uitgesproken van VERPAKKINGEN SAPOUNAS-GALLANT BVBA, met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, Spoorweglaan 2 ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0828.772.849 en met als handelsactiviteit vervaardigen van verpakkingsmateriaal. Datum van staking van betalingen : 04/03/2013. Curatoren : Mr. VANDEGHINSTE, MARIO, advocaat te 8020 OOSTKAMP, KEVERGEMDREEF 3 en Mr. SOETE, KRISTOFF, advocaat te 8310 BRUGGE (SINT-KRUIS), MALEHOEKLAAN 72/BUS 0001. De aangiften van schuldvorderingen dienen neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8000 Brugge, Kazernevest 3, voor 04/04/2013. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail. W. Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op 15/04/2013. Voor eensluidend verklaard uittreksel : F. Hulpia, hoofdgriffier.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1858690-71
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 37011
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-09-2010
Onderneming onderworpen aan BTW
06-09-2010
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
16-09-2010
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
16-09-2010
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
12-10-2010
Datum aanvraag
13-03-2013
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Kristoff Soete
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland