Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Ejm Group

Op 19-03-2014 is aan Ejm Group te Drogenbos (Vlaams-Brabant) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 411101440. De (hoofd)activiteit van Ejm Group is vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Ejm Group
Plaats:
Drogenbos
Provincie:
Vlaams-Brabant
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
411101440
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Industrie
Hoofdcode
Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
Nevencode
Verspanend bewerken van metalen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Langestraat 286
1620 Drogenbos
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
06-05-2014
411101440
Uitspraak faillissement op 06/05/2014.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Opening van het faillissement op BEKENTENIS van EJM GROUP NV, LANGESTRAAT 286, 1620 DROGENBOS. Faillissementsnummer : 20145066. Datum faillissement : 06/05/2014. Handelsactiviteit : textiel. Ondernemingsnummer : 0411.101.440. Rechter-commissaris : M. DE GROOTE. Curator : Mr. MOLLEKENS, NADINE, VICTOR NONNEMANSTRAAT 56, BUS 2.1, 1600 SINT-PIETERS-LEEUW. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel. Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 11/06/2014. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de faillissementswet. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, Eylenbosch, J.-M.(Pro deo)
19-03-2014
411101440
Opschorting toegekend.
 
Rechtbank van koophandel te Brussel Bij vonnis van 04.12. 2013 werd door de Rechtbank van Koophandel te Brussel de procedure van gerechtelijke reorganisatie voor overdracht geopend verklaard voor de NV E.J.M. GROUP, met zetel te 1620 Drogenbos, Langestraat 286. KBO : 0411.101.440. N° 20130221. Aktiviteit : textiel. De duur van de opschorting werd bepaald tot en met 19.03.2014. Gedelegeerd Rechter : de heer A. DE GROOTE, Waterloolaan 70, 1000 Brussel. Gerechtsmandataris : Mr. Nadine MOLLEKENS, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Victor Nonnemanstraat 56, bus 2.1. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1503471-86
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 23098
Stamnummer 1503471-86
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 23098
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-09-1971
Handelsonderneming
01-03-1984
Onderneming onderworpen aan BTW
20-02-1985
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
20-02-1985
Datum inschrijvings
19-03-1985
Datum aanvraag
23-03-2012
Datu bijwerking
08-05-2014
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland