Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Wds Brugge

Wds Brugge te Brugge (West-Vlaanderen) is door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 898319869. De (hoofd)activiteit van Wds Brugge is detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Wds Brugge
Plaats:
Brugge
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
898319869
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
Nevencode
Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Kleine Monnikenwerve 6-8
8000 Brugge
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
05-11-2018
898319869
Faillissement beëindigd.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. Summiere afsluiting faillissement van: WDS BRUGGE BVBA Geopend op 24 september 2014 Referentie: 20140181 Datum vonnis: 5 november 2018 Ondernemingsnummer: 0898.319.869 Aangeduide vereffenaar (s): DECRAEMER WIM, BLANKENBERGSE STEENWEG 256, 8000 BRUGGE. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, N.PETTENS
29-04-2014
898319869
Opschorting toegekend tot 12/09/2014.
 
Rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 29/04/2014, verklaarde de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, tijdelijke eerste kamer bis, de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan in overeenstemming met artikel 44 tot 58 WCO geopend ten behoeve van bvba WDS Brugge, met maatschappelijke zetel te 8000 BRUGGE, Kleine Monnikenwerve 6-8, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0898.319.869. De duur van de in artikel 16 WCO bedoelde opschorting werd bepaald op een periode ingaand op 29/04/2014 om te eindigen op 12/09/2014, om 23 u. 59 m. De terechtzitting waarop zal overgegaan worden tot de stemming over het reorganisatieplan en waarop zal geoordeeld worden over de homologatie werd bepaald op vrijdag 05/09/2014, om 9 u. 10 m., van de tijdelijke eerste kamer bis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, zitting houdend in de zaal N (eerste verdieping) van het gerechtsgebouw te 8000 Brugge, Kazernevest 3. De heer Patrick Coulier, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd verder gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. (WCO.Brugge.koophandel@just.fgov.be) Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. GEERS.
27-12-2013
898319869
Gerechtelijke reorganisatie gesloten op 27/12/2013.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 27/12/2013, verklaarde de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, tijdelijke eerste kamer bis, het verzoek tot homologatie van het neergelegde reorganisatieplan door BVBA WDS Brugge, met maatschappelijke zetel te 8000 BRUGGE, Kleine Monnikenwerve 6-8, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0898.319.869 ontvankelijk doch wijst het af als ongegrond en sluit de reorganisatieprocedure geopend ten behoeve van BVBA WDS Brugge. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. GEERS.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1854334-44
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 31005
Stamnummer 1854334-44
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 31005
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
17-06-2008
Onderneming onderworpen aan BTW
17-06-2008
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
01-06-2010
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-06-2010
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
14-06-2010
Datum aanvraag
19-07-2011
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland