Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Brabo Logistics

Op 07-05-2014 is aan Brabo Logistics te Kapellen (Antwerpen) (Antwerpen) voorlopige opschorting verleend. Als curator is aangesteld Van Ingelghem Daniel. Het ondernemingsnummer is 461146512. De (hoofd)activiteit van Brabo Logistics is verhuur en lease.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Brabo Logistics
Plaats:
Kapellen (Antwerpen)
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
461146512
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Hoofdcode
Verhuur en lease
Nevencode
Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Grensstraat 240
2950 Kapellen (Antwerpen)
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Grensstraat 240
2950 Kapellen (Antwerpe
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
01-10-2019
461146512
Faillissement beëindigd.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. Summiere afsluiting faillissement van: BRABO LOGISTICS NV Geopend op 17 februari 2015 Referentie: 39693 Datum vonnis: 1 oktober 2019 Ondernemingsnummer: 0461.146.512 Aangeduide vereffenaar(s): MARC VAN LOOVEREN, ANTON VAN DE VELDELAAN 44, 2900 SCHOTEN; EDWARD VERELST, RERUM NOVARUMLAAN 21, 2110 WIJNEGEM; BVBA PROLOG INTERNATIONAL, ANTON VAN DE VELDELAAN 44, 2900 SCHOTEN. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck
17-02-2015
461146512
Uitspraak faillissement op 17 februari 2015.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van : BRABO LOGISTICS NV, GRENSSTRAAT 240, 2950 KAPELLEN (ANTW.). Referentie : 39693. Datum faillissement : 17 februari 2015. Handelsactiviteit : verhuur & lease machines en installaties bouwnijverheid. Ondernemingsnummer : 0461.146.512 Curator : Mr VAN INGELGHEM DANIEL, AMERIKALEI 160, 2000 ANTWERPEN 1. Voorlopige datum van staking van betaling : 17/02/2015 Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 17 april 2015. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck
01-10-2014
461146512
Reorganisatieplan gehomologeerd. Gerechtelijke reorganisatie gesloten op 1 oktober 2014.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen Bij vonnis van de 22ste kamer van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen d.d. 1 oktober 2014, werd van BRABO LOGISTICS NV, GRENSSTRAAT 240, 2950 KAPELLEN (ANTW.), ondernemingsnummer 0461.146.512, het reorganisatieplan gehomologeerd en de reorganisatieprocedure afgesloten. De griffier-hoofd van dienst, (get.) M. Caers.(Pro deo)
01-08-2014
461146512
Opschorting verlengd tot 30 september 2014.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen Bij vonnis van de vakantiekamer van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen d.d. 1 augustus 2014 werd de verlenging van opschorting met het oog op een gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord toegekend voor een periode eindigend op 30 september 2014 aan : BRABO LOGISTICS NV, GRENSSTRAAT 240, 2950 KAPELLEN (ANTW.), ondernemingsnummer 0461.146.512. Gedelegeerd rechter : SNYERS, PETER, email : pim@snyers.net Het reorganisatieplan dient neergelegd te worden ter griffie uiterlijk op 2 september 2014. De terechtzitting over de stemming en de homologatie van dit reorganisatieplan werd bepaald op vrijdag 26 september 2014 om 11 u. 30 m. voor de 22ste kamer van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen, 3de verdieping, zaal C3. De griffier-hoofd van dienst, W. VAN ZAELEN.(Pro deo)
07-05-2014
461146512
Opschorting toegekend tot 7 augustus 2014.
 
Rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen Bij vonnis van de tweeëntwintigste kamer van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, d.d. 7 mei 2014, werd de opschorting met het oog op een gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord toegekend voor een periode eindigend op 7 augustus 2014 aan BRABO LOGISTICS NV, GRENSSTRAAT 240, 2950 KAPELLEN (ANTWERPEN). Ondernemingsnummer : 0461.146.512 Gedelegeerd rechter : SNYERS, PETER, e-mail : pim@snyers.net Het reorganisatieplan dient neergelegd te worden ter griffie uiterlijk op 1 juli 2014. De terechtzitting over de stemming en de homologatie van dit reorganisatieplan werd bepaald op dinsdag 29 juli 2014, om 11 uur, voor de vakantiekamer van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20, bus 7, 2000 Antwerpen, derde verdieping, zaal B1. De griffier-hoofd van dienst : (get.) M. Caers.(Pro deo)
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 11023
Stamnummer 1705789-61
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 11023
Stamnummer 1705789-61
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 11023
Stamnummer 1705789-61
Stamnummer 1705789-61
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 11023
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
30-07-1997
Handelsonderneming
01-09-1997
Onderneming onderworpen aan BTW
01-01-1999
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
01-01-1999
Datum inschrijvings
19-02-1999
Datum aanvraag
09-04-2014
Datu bijwerking
18-02-2015
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Van Ingelghem Daniel
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland