Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Lionfish

Op 18-06-2014 is aan Lionfish te Antwerpen (Antwerpen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 500663619. De (hoofd)activiteit van Lionfish is administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Lionfish
Plaats:
Antwerpen
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
500663619
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Hoofdcode
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten
Nevencode
Organisatie van congressen en beurzen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Marialei 50/2
2018 Antwerpen
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Lange Lozanastraat 107
2018 Antwerpen
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
24-03-2020
500663619
Faillissement beëindigd.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. Summiere afsluiting faillissement van: LIONFISH CVBA Geopend op 15 januari 2015 Referentie: 39550 Datum vonnis: 24 maart 2020 Ondernemingsnummer: 0500.663.619 Aangeduide vereffenaar(s): TOMAS VINK, STREEPSTRAAT 67, 2950 KAPELLEN (ANTW.); DECKERS THOMAS, BOEKENBERGLEI 253, 2100 DEURNE (ANTWERPEN); DONINCK CHRISTOPHE, HUIKSTRAAT 15, 2000 ANTWERPEN 1. Voor eensluidend uittreksel: De wnd. griffier, E. Maes
15-01-2015
500663619
Uitspraak faillissement op 15 januari 2015.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van : LIONFISH CVBA, LANGE LOZANASTRAAT 107, 2018 ANTWERPEN 1. Referentie : 39550. Datum faillissement : 15 januari 2015. Handelsactiviteit : organisatie van congressen en beurzen. Ondernemingsnummer : 0500.663.619 Curator : Mr COSSAER MARINA, SANTVOORTBEEKLAAN 25, 2100 DEURNE (ANTWERPEN). Voorlopige datum van staking van betaling : 15/01/2015 Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 13 maart 2015. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel : de griffier, L. Boets
12-09-2014
500663619
Opschorting verlengd tot 18 oktober 2014.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen Bij vonnis van de tweeëntwintiste kamer van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, d.d. 12 september 2014, werd verlenging van de opschorting met het oog op een gerechtelijke reorganisatie door minnelijk akkoord toegekend voor een periode eindigend op 18 oktober 2014 aan LIONFISH CVBA, MARIALEI 50, BUS 2, 2018 ANTWERPEN 1. Ondernemingsnummer. 0500.663.619 Gedelegeerd rechter : SIERENS, VERONIQUE, e-mail : v_sierens@hotmail.com De griffier-hoofd van dienst, (get.) M. Caers.(Pro deo)
18-06-2014
500663619
Opschorting toegekend tot 18 september 2014.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen Bij vonnis van de 22e kamer van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen d.d. 18 juni 2014, werd de opschorting met het oog op een gerechtelijke reorganisatie door minnelijk akkoord toegekend voor een periode eindigend op 18 september 2014 aan : LIONFISH CVBA, MARIALEI 50, BUS 2, 2018 ANTWERPEN-1, ondernemingsnummer 0500.663.619. Gedelegeerd rechter : SIERENS, VERONIQUE, email : v_sierens@hotmail.com De griffier-hoofd van dienst, (get.) M. Caers.(Pro deo)
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
21-11-2012
Handelsonderneming
01-01-2013
Onderneming onderworpen aan BTW
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland