Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement De Waele-Van Ceulebroeck International Holdin

Op 01-07-2014 is De Waele-Van Ceulebroeck International Holdin te Kluisbergen (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Als curator is aangesteld Luc Blockeel. Het ondernemingsnummer is 435315511. De (hoofd)activiteit van De Waele-Van Ceulebroeck International Holdin is rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
De Waele-Van Ceulebroeck International Holdin
Plaats:
Kluisbergen
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
435315511
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
Hoofdcode
Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening
Nevencode
Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Stationsstraat 79
9690 Kluisbergen
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
03-10-2019
435315511
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde. Faillissement van: FAILL. DE WAELE-VAN CEULEBROECK INTERNATIONAL HOLDING (NV) Geopend op 1 juli 2014 Referentie: 2025 Datum vonnis: 3 oktober 2019 Ondernemingsnummer: 0435.315.511 Aanstelling van een bijkomende curator Mr VAN ROYEN ILSE, BOEKELSTRAAT 63, 9660 BRAKEL. Voor eensluidend uittreksel: C. Temmerman, griffier
01-07-2014
435315511
Uitspraak faillissement op 1 juli 2014.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde, buitengewone zitting, d.d. 1 juli 2014, werd op bekentenis het faillissement uitgesproken van NV DE WAELE-VAN CEULEBROECK INTERNATIONAL HOLDING IN VEREFFENING, met vennootschapszetel te 9690 Kluisbergen, Stationsstraat 79, met ondernemingsnummer 0435.315.511, activiteiten gestopt sedert 25 juni 2014. De datum staking van betaling is vastgesteld op 25 juni 2014 (zoals opgegeven bij aangifte staking betaling). Rechter-commissaris : rechter in handelszaken : de heer Lieven VAN DE WEGHE. Curator : Mr. Luc BLOCKEEL, advocaat, te 9700 Oudenaarde, Deinzestraat 1. Indienen van de schuldvordering met bewijsstukken, uitsluitend ter griffie van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde te 9700 Oudenaarde, Bekstraat 14, vóór 01 augustus 2014. Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvorderingen zal door de curator neergelegd worden op dinsdag 12 augustus 2014, ter griffie van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde;de daaropvolgende processen-verbaal van verificatie zullen neergelegd worden op 12 december 2014, 12 april 2015, 12 augustus 2015 en 12 december 2015. Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidsstelling vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen zes maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring (art. 63 F.W.). Om te kunnen genieten van de bevrijding moeten de natuurlijke personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde, een verklaring neerleggen waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is (art. 72ter en art. 72bis F.W.). Voor eensluidend verklaard uittreksel : (get.) Ingrid VERHEYEN, griffier.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
29-09-1988
Handelsonderneming
Curator / bewindvoerder
Curator:
Luc Blockeel
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland