Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Danouck

Danouck te Jabbeke (West-Vlaanderen) is door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 425631248. De (hoofd)activiteit van Danouck is detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Danouck
Plaats:
Jabbeke
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
425631248
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
Nevencode
Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Flamincka Park 23
8490 Jabbeke
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Albert I Laan 194/0601
8620 Nieuwpoort
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
08-05-2019
425631248
Uitspraak faillissement op 8-5-2019.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Veurne RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Veurne. Opening van het faillissement van: DANOUCK NV ALBERT I LAAN 194/601, 8620 NIEUWPOORT. Handelsactiviteit: Detailhandel in brood- en banketbakkerswerk, in huishoudtex- tiel en beddengoed in gespec.winkels ; handelsbemiddeling Handelsbenaming: DANOUCK Uitbatingsadres: ALBERT I LAAN 194/601, 8620 NIEUWPOORT Ondernemingsnummer: 0425.631.248 Referentie: 20190034. Datum faillissement: 8 mei 2019. Rechter Commissaris: GUY SERU. Curator: DIRK BAILLEUL, ASTRIDLAAN 19, 8620 NIEUWPOORT- dirk.bailleul@skynet.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 08/05/2019 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 24 juni 2019. Voor eensluidend uittreksel: De curator: BAILLEUL DIRK.
27-06-2014
425631248
Opschorting verlengd.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 27/06/2014, verklaarde de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, tijdelijke eerste kamer bis, het verzoek tot verlenging van de opschorting in de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend ten behoeve van nv Danouck, met maatschappelijke zetel te 8490 Jabbeke, Flamincapark 23, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0425.631.248 onontvankelijk. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. Geers.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-08-1989
Onderneming onderworpen aan BTW
15-09-1989
Handelsonderneming
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland