Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Opschorting Express Carwash Brugge

Op 25-09-2015 is aan Express Carwash Brugge te Brugge (West-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 827006558. De (hoofd)activiteit van Express Carwash Brugge is groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de opschorting
Naam:
Express Carwash Brugge
Plaats:
Brugge
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Opschorting
Ondernemingsnr.:
827006558
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Wassen en poetsen van motorvoertuigen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Grasdreef 3
8200 Brugge
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
02-04-2021
827006558
Opschorting toegekend tot 21/05/2021.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. Opening van de gerechtelijke reorganisatie van: EXPRESS CARWASH BRUGGE BV GRASDREEF 3, 8200 BRUGGE. Ondernemingsnummer: 0827.006.558 Datum uitspraak: 02/04/2021 Referentie: 20210007 Onderwerp van de procedure: gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord Gedelegeerd rechter: MARLEEN HOSTE - met emailadres: marleen.hoste36@gmail.com. Einddatum van de opschorting: 21/05/2021. Stemming van schuldeisers op: maandag 17/05/2021 om 11:10 in de rechtszaal van de ondernemingsrechtbank te 8000 Brugge, Kazernevest 3. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. GEERS.
08-03-2021
827006558
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. Geen homologatie van het plan voor: EXPRESS CARWASH BRUGGE BVBA GRASDREEF 3, 8200 BRUGGE. Ondernemingsnummer: 0827.006.558 Datum uitspraak: 08/03/2021 Referentie: 20200016 Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. GEERS.
21-12-2020
827006558
Opschorting toegekend tot 08/03/2021.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. Opening van de gerechtelijke reorganisatie van: EXPRESS CARWASH BRUGGE BVBA GRASDREEF 3, 8200 BRUGGE. Ondernemingsnummer: 0827.006.558 Datum uitspraak: 21/12/2020 Referentie: 20200016 Onderwerp van de procedure: gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord Gedelegeerd rechter: MARLEEN HOSTE - met emailadres: marleen.hoste36@gmail.com. Einddatum van de opschorting: 08/03/2021. Stemming van schuldeisers op: maandag 01/03/2021 op 11:10 in de rechtszaal van de ondernemingsrechtbank te 8000 Brugge, Kazernevest 3. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. GEERS.
25-09-2015
827006558
Opschorting toegekend tot 22/01/2016.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 25/09/2015, verklaarde de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, derde kamer, de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan in overeenstemming met artikel 44 tot 58 WCO geopend ten behoeve van EXPRESS CARWASH BRUGGE BRUGGE BVBA, met maatschappelijke zetel te 8200 BRUGGE, Grasdreef 3, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0827.006.558. De duur van de in artikel 16 WCO bedoelde opschorting werd bepaald op een periode ingaand op 25/09/2015, om te eindigen op 22/01/2016, om 23 u. 59 m. De terechtzitting waarop zal overgegaan worden tot de stemming over het reorganisatieplan en waarop zal geoordeeld worden over de homologatie werd bepaald op vrijdag 15/01/2016, om 9 uur van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, zitting houdend in de zaal N (eerste verdieping) van het gerechtsgebouw te 8000 Brugge, Kazernevest 3. De heer Donald Honorez, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd verder gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009, betreffende de continuïteit van de ondernemingen. (WCO.Brugge.koophandel@just.fgov.be) Voor eensluidend uittreksel : de griffier, C. GEERS.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1855603-20
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 31005
08-09-2014
Datum aanvraag
08-09-2014
Datum inschrijvings
09-09-2014
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland