Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Gerechtelijke reorganisatie gesloten Vandamme Catering

Op 02-05-2017 is aan Vandamme Catering te Gent (Oost-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 436771895. De (hoofd)activiteit van Vandamme Catering is eet- en drinkgelegenheden.
Op 05-09-2017 is het reorganisatieplan gehomologeerd door de rechtbank en is de gerechtelijke reorganisatie gesloten. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.

Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie
Naam:
Vandamme Catering
Plaats:
Gent
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Gerechtelijke reorganisatie gesloten
Ondernemingsnr.:
436771895
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Hoofdcode
Eet- en drinkgelegenheden
Nevencode
Catering
Vestigingen / adressen
Soort
Adres
Vestigingsadres:
Lievekaai 12
9000 Gent
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
05-09-2017
436771895
Reorganisatieplan gehomologeerd. Gerechtelijke reorganisatie gesloten op 5-9-2017.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, zitting derde kamer, dd. 5 september 2017, werd in de procedure gerechtelijke reorganisatie NV VANDAMME CATERING, met zetel te 9000 Gent, Lievekaai 12, met ondernemingsnummer 0436.771.895, het reorganisatieplan neergelegd ter griffie op 27 juli 2017, gehomologeerd. Beveelt de sluiting van de reorganisatieprocedure, onder voorbehoud van de betwistingen die voortvloeien uit de uitvoering van het plan. Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) M. Geldof.
02-05-2017
436771895
Opschorting toegekend tot 05 september 2017.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, zitting derde kamer d.d. 2 mei 2017, werd de procedure gerechtelijke reorganisatie van NV VANDAMME CATERING, met zetel te 9000 Gent, Lievekaai 12, met ondernemingsnummer 0436.771.895, met voornaamste handelsactiviteit catering, met als doelstelling het bekomen van een collectief akkoord, open verklaard en de duur van opschorting bepaald op drie maanden, namelijk tot en met 05 september 2017. Bepaalt dat gestemd zal worden over het reorganisatieplan op de zitting van de derde kamer van dinsdag 29 augustus 2017, om 14 uur, in zittingszaal 2.6 van het gerechtsgebouw te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401/E. Bevestigt de aanwijzing van de heer Marc Benijts, rechter in handelszaken, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd rechter (e-mailadres : marc.benijts@skynet.be). Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) M. GELDOF.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland