Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Gerechtelijke reorganisatie gesloten Tgoeleve

Op 23-01-2018 is aan Tgoeleve te Rillaar (Vlaams-Brabant) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 822425584. De (hoofd)activiteit van Tgoeleve is verschaffen van accommodatie.
Op 12-06-2018 is het reorganisatieplan gehomologeerd door de rechtbank en is de gerechtelijke reorganisatie gesloten. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie
Naam:
Tgoeleve
Plaats:
Rillaar
Provincie:
Vlaams-Brabant
Status:
Gerechtelijke reorganisatie gesloten
Ondernemingsnr.:
822425584
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Hoofdcode
Verschaffen van accommodatie
Nevencode
Hotels en dergelijke accommodatie
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Diestsesteenweg 313
3202 Rillaar
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
12-06-2018
822425584
Reorganisatieplan gehomologeerd. Gerechtelijke reorganisatie gesloten op 12-6-2018.
 
Rechtbank van koophandel Leuven Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven van 12/06/2018, werd voor wat betreft de BVBA 'T GOELEVE, met zetel te 3202 RILLAAR, DIESTSESTEENWEG 313, KBO nr. 0822.425.584, betreffende de Wet op Continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009, het volgende beslist. De rechtbank homologeert het reorganisatieplan, neergelegd op de zitting van 17 mei 2018, en sluit de reorganisatieprocedure af. (Get.) C. LENAERTS, griffier.
18-04-2018
822425584
Opschorting verlengd tot 18 juni 2018.
 
Rechtbank van koophandel Leuven Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven van 18/04/2018, werd voor wat betreft 't GOELEVE BVBA, met zetel 3202 Rillaar, Diestsesteenweg 313, KBO nr. 0822.425.584, betreffende de Wet op Continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009, het volgende uitgesproken. Na beraad beslist de rechtbank op tegenspraak en - verklaart de vordering, conform art. 38, 1 WCO tot verlenging van de opschorting gegrond; - zegt voor recht dat de termijn van opschorting wordt verlengd met twee maanden en een einde zal nemen op 18 juni 2018 met als doel : een collectief akkoord; - stelt de datum voor stemming over het tijdig neer te leggen reorganisatieplan vast op de zitting van donderdag 7 juni 2018 om 15 uur in de gewone zittingszaal van de rechtbank, tweede verdieping, F. Smoldersplein 5, 3000 Leuven; - bevestigt de aanstelling en de opdracht van de heer J. Verhaegen, als gedelegeerd rechter aan wie elke wijziging in de toestand van de onderneming onmiddellijk dient meegedeeld. C. Lenaerts, griffier.
23-01-2018
822425584
Opschorting toegekend tot 18/04/2018.
 
Rechtbank van koophandel Leuven Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven van 23/01/2018 werd voor wat betreft 'T GOELEVE BVBA, met zetel te 3202 RILLAAR DIESTSESTEENWEG 313, KBO nr. 0822.425.584, betreffende de Wet op Continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009; Bij beschikking d.d. 09/01/2018 werd de heer J. VERHAEGEN, aangesteld als gedelegeerd rechter. Na beraad beslist de rechtbank op tegenspraak en - verklaart het verzoek tot het bekomen van de rechterlijke reorganisatie ontvankelijk en gegrond en de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend, met het oog op het bereiken van een collectief akkoord; - bepaalt de duur van opschorting op 3 maanden, om te eindigen op 18/04/2018. De griffier, C. LENAERTS.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland