Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Ramboer Bendy Cornelius

Op 12-01-2018 is aan Ramboer Bendy Cornelius te Torhout (West-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 829843116. De (hoofd)activiteit van Ramboer Bendy Cornelius is posterijen en koeriers.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Ramboer Bendy Cornelius
Plaats:
Torhout
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
829843116
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Vervoer en opslag
Hoofdcode
Posterijen en koeriers
Nevencode
Overige posterijen en koeriers
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Onze Lieve Vrouwstraat 1
8820 Torhout
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
11-02-2019
829843116
Uitspraak faillissement op 11-2-2019.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende. Opening van het faillissement van: RAMBOER BENDY, ONZE LIEVE VROUWSTRAAT 1, 8820 TORHOUT, geboren op 05/09/1986 in TORHOUT. Handelsactiviteit: vervoer- en koerierbdrijf Handelsbenaming: EB DRIVERS Ondernemingsnummer: 0829.843.116 Referentie: 20190014. Datum faillissement: 11 februari 2019. Rechter Commissaris: MARIE-SOPHIE BULCKE. Curator: FRANCIS VOLCKAERT, ELISABETHLAAN 25 BUS 1, 8400 OOSTENDE- francis.volckaert@volckaert-advocaten.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 11/02/2019 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 11 april 2019. Voor eensluidend uittreksel: De curator: VOLCKAERT FRANCIS.
12-01-2018
829843116
Opschorting toegekend tot 20/04/2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 12/01/2018 verklaarde de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, derde kamer, de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan in overeenstemming met artikel 44 tot 58 WCO geopend ten behoeve van Bendy Ramboer, wonende te 8820 TORHOUT, Onze Lieve Vrouwstraat 1, met hoofdvestiging te 8820 TORHOUT, Onze Lieve Vrouwstraat 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0829.843.116 De duur van de in artikel 16 WCO bedoelde opschorting werd bepaald op een periode ingaand op 12/01/2018 om te eindigen op 20/04/2018 om 23 u. 59 m. De terechtzitting waarop zal overgegaan worden tot de stemming over het reorganisatieplan en waarop zal geoordeeld worden over de homologatie werd bepaald op vrijdag 13/04/2018, om 9 u.30 m. van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, zitting houdend in de zaal N (eerste verdieping) van het gerechtsgebouw te 8000 Brugge, Kazernevest 3. De heer Donald Duthieuw, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd verder gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO.Brugge.koophandel@just.fgov.be) Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. Geers.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland