Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Salons Georges

Op 18-04-2018 is aan Salons Georges te Leuven (Vlaams-Brabant) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 408383460. De (hoofd)activiteit van Salons Georges is eet- en drinkgelegenheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Salons Georges
Plaats:
Leuven
Provincie:
Vlaams-Brabant
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
408383460
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Hoofdcode
Eet- en drinkgelegenheden
Nevencode
Catering
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Hogeschoolplein 15
3000 Leuven
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
11-04-2019
408383460
Uitspraak faillissement op 11-4-2019.
 
Ondernemingsrechtbank Leuven RegSol Ondernemingsrechtbank Leuven. Opening van het faillissement van: SALONS GEORGES NV HOGESCHOOLPLEIN 15, 3000 LEUVEN. Handelsactiviteit: catering Ondernemingsnummer: 0408.383.460 Referentie: 20190120. Datum faillissement: 11 april 2019. Rechter Commissaris: ALEXANDER DUMON. Curator: JAN DE RIECK, VAARTSTRAAT 70, 3000 LEUVEN- falingen@advocaten-leuven.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 11/04/2019 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 21 mei 2019. Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE RIECK JAN.
17-10-2018
408383460
Opschorting verlengd tot 12/04/2019.
 
Rechtbank van koophandel Leuven Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven van 17/10/2018, werd voor wat betreft NV SALONS GEORGES, met zetel te 3000 Leuven, Hogeschoolplein 15, KBO nr. 0408.383.460, betreffende de Wet op Continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009, het volgende uitgesproken. Na beraad beslist de rechtbank op tegenspraak en : - verklaart de vordering, conform art. 38, 1 WCO tot verlenging van de opschorting gegrond; - zegt voor recht dat de termijn van opschorting wordt verlengd met zes maanden en een einde zal nemen op 12/04/2019, met als doel : collectief akkoord; - bepaalt het tijdstip van de stemming over het tijdig neer te leggen reorganisatieplan op donderdag 04/04/2019, om 15 uur, in zaal 8, tweede verdieping, gerechtsgebouw Leuven, F. Smoldersplein 5; - bevestigt de aanstelling en de opdracht van de heer J. Stroobant, als gedelegeerd rechter aan wie elke wijziging in de toestand van de onderneming onmiddellijk dient meegedeeld. (Get.) C. LENAERTS, griffier.
18-04-2018
408383460
Opschorting toegekend tot 12/10/2018.
 
Rechtbank van koophandel Leuven Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven van 18/04/2018 werd voor wat betreft SALONS GEORGES NV, met zetel te 3000 Leuven, Hogeschoolplein 15, KBO nr. 0408.383.460, betreffende de Wet op Continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009. Bij beschikking d.d. 27/03/2018 werd de heer J. Stroobant, aangesteld als gedelegeerd rechter. Na beraad beslist de rechtbank op tegenspraak en : - verklaart het verzoek tot het bekomen van de rechterlijke reorganisatie ontvankelijk en gegrond en de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend, met het oog op het bereiken van een collectief akkoord; - bepaalt de duur van opschorting op zes maanden, om te eindigen op 12/10/2018. De griffier, (get.) C. LENAERTS.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
Gerelateerd nieuws
Datum
Titel
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland