Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Wasserij De Ster

Op 31-08-2012 is Wasserij De Ster te Torhout (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Brugge failliet verklaard. Als curator is aangesteld . Het ondernemingsnummer is 405218686. De (hoofd)activiteit van Wasserij De Ster is overige persoonlijke diensten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Wasserij De Ster
Plaats:
Torhout
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
405218686
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Overige dienstverlening
Hoofdcode
Overige persoonlijke diensten
Nevencode
Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Industrielaan 39
8820 Torhout
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
29-09-2014
405218686
Mededeling.
 
Hof van beroep Gent Bij arrest van de zeven bis kamer van het hof van beroep te Gent, gewezen op 29 september 2014, heeft het hof m.b.t. de datum van staking van betaling in het faillissement van de BVBA WASSERIJ DE STER ( maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Industrielaan 39, met ondernemingsnummer 0405.218.686 - faillissementsvonnis van 31 augustus 2012), het vonnis, d.d. 9 december 2013 van de tijdelijke derde kamer bis van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende, hervormd en de datum staking betaling vastgesteld op 31 augustus 2012. Gent, 30 september 2014. Voor eensluidend uittreksel : de griffier-hoofd van dienst, (get.) Benny CAIGNAU.
09-12-2013
405218686
Uitspraak faillissement op 09.12.2013.
 
Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende Bij vonnis van de tijdelijke derde kamer bis van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende, werd op 09.12.2013, het stijdstip van staking van betalingen vervroegt van de BVBA WASSERIJ DE STER, met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Industrielaan 39, met ondernemingsnummer 0405.218.686, failliet verklaard op 30 augustus 2012 naar 20 augustus 2012. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier-hoofd van dienst, (get.) N. PETTENS.
31-08-2012
405218686
Uitspraak faillissement op 31.08.2012.
 
Bij vonnis van de vakantiekamer van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende, werd op 31.08.2012, op bekentenis het faillissement uitgesproken van WASSERIJ DE STER BVBA, met zetel en uitbating te 8820 Torhout, Industrielaan 39, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0405.218.686, hebbende als handelsactiviteiten : verhuur en lease van textiel, kleding, activiteiten in industri?le wasserijen, activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren, verhuur van textiel en kleding. De datum van staking van betaling is vastgesteld op 31/08/2012. Tot curatoren werden aangesteld : Mr. RONNY LARIDON, advocaat te 8400 OOSTENDE, LEOPOLD II- LAAN 3; Mr. JAN WYLLEMAN, advocaat te 8400 OOSTENDE, Nijverheidsstraat 82. De aangiften van schuldvordering dienen neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8400 Oostende, Canadaplein, v??r 29.09.2012. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail. W. Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op 09/10/2012. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier-hoofd van dienst, (get.) N. Pettens.
24-05-2011
405218686
Homologatie reorganisatieplan
27-01-2011
405218686
Verlenging voorlopige opschorting
13-10-2010
405218686
Verlenging voorlopige opschorting
04-06-2010
405218686
Voorlopige opschorting
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 674064-63
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 31033
Stamnummer 674064-63
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 31033
Stamnummer 674064-63
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 31033
01-01-1945
Datum aanvraag
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-06-1956
Handelsonderneming
01-07-1956
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
01-07-1956
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-01-1971
Onderneming onderworpen aan BTW
RSZ
Datum
Vermelding
31-08-2012
Datum schrapping
22-11-2012
Datu bijwerking
23-11-2012
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
Gerelateerd nieuws
Datum
Titel
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland