Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Opschorting Nelissen Luc

Op 20-07-2011 is aan Nelissen Luc te Hasselt (Limburg) voorlopige opschorting verleend. Als curator is aangesteld . Het ondernemingsnummer is 696183945. De (hoofd)activiteit van Nelissen Luc is vervaardiging van voedingsmiddelen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.

Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de opschorting
Naam:
Nelissen Luc
Plaats:
Hasselt
Provincie:
Limburg
Status:
Opschorting
Ondernemingsnr.:
696183945
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Industrie
Hoofdcode
Vervaardiging van voedingsmiddelen
Nevencode
Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Vestigingen / adressen
Soort
Adres
Vestigingsadres:
Stokrooieweg 79/1
3511 Hasselt
Toon op kaart
Vestigingsadres:
Stokrooieweg 79/1
3500 Hasselt
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
29-07-2011
696183945
Voorlopige opschorting
20-07-2011
696183945
Opschorting toegekend tot 20 januari 2012.
 
Rechtbank van koophandel te Hasselt Uittreksel uit een vonnis uitgesproken door de zevende kamer van de rechtbank van koophandel te Hasselt op datum van 20 juli 2011, inzake Nelissen, Luc Firmin, wonende te 3511 Kuringen (Hasselt), Stokrooieweg 79/0001, KBO 0696.183.945. Gezien het verzoekschrift en de bijhorende stukken strekkende tot het bekomen van een gerechtelijke reorganisatie ontvangen ter griffie op 7 juli 2011. Om deze redenen, de rechtbank, rechtdoende op tegenspraak. De rechtbank, rechtdoende op tegenspraak. Verklaart het verzoek ontvankelijk en gegrond. Verklaart dienvolgens de procedure tot gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord voor open. Zegt dat er aan verzoeker een opschorting wordt verleend tot en met 20 januari 2012. Beveelt dat huidig vonnis door toedoen van de griffier bij uittreksel zal worden bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. Legt de kosten van voornoemde publicatie ten laste van verzoekster. Bij beschikking van 7 juli 2011, werd, in toepassing van art. 18 WCO, de heer D. De Preter, p/a rechtbank van koophandel, Havermarkt 10, aangesteld als gedelegeerd rechter. Hasselt, 22 juli 2011. Voor éénsluidend uittreksel : de toegevoegd griffier, (get.) C. De Bruyn.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1504932-68
Taalkeuze Nederlands
01-04-1985
Datum inschrijvings
16-04-1985
Datum aanvraag
21-09-2011
Datum schrapping
23-11-2012
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland