Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Opschorting Florquin Steve

Op 19-10-2011 is aan Florquin Steve te Kaggevinne (Vlaams-Brabant) voorlopige opschorting verleend. Als curator is aangesteld . Het ondernemingsnummer is 811513480. De (hoofd)activiteit van Florquin Steve is vervoer te land en vervoer via pijpleidingen.
Op 09-02-2012 is het reorganisatieplan gehomologeerd door de rechtbank en is de gerechtelijke reorganisatie gesloten. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de opschorting
Naam:
Florquin Steve
Plaats:
Kaggevinne
Provincie:
Vlaams-Brabant
Status:
Opschorting
Ondernemingsnr.:
811513480
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Vervoer en opslag
Hoofdcode
Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen
Nevencode
Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Bredestraat 111
3293 Kaggevinne
Toon op kaart
Handelsnamen
Sinds
Handelend onder
KvK nummer
Gevestigd te
Te Transportgroup
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
16-02-2012
811513480
Homologatie reorganisatieplan
09-02-2012
811513480
Reorganisatieplan gehomologeerd. Gerechtelijke reorganisatie gesloten op 9 februari 2012.
 
Rechtbank van koophandel te Leuven Bij vonnis van 9 februari 2012, verklaart de rechtbank van koophandel te Leuven in de procedure van het WCO van de heer Florquin, Steve, wonende te Diest, Bosstraat 11, handeldrijvende onder de benaming Te Transportgroep, met uitbating te Diest, Bredestraat 11, KBO nr. 0811.513.480, het verzoek ontvankelijk en gegrond, homologeert het reorganisatieplan, neergelegd op 23 januari 2012 en sluit de reorganisatieprocedure af. De griffier, (get.) L. Nackaerts.
27-10-2011
811513480
Voorlopige opschorting
19-10-2011
811513480
Opschorting toegekend tot 19 februari 2012.
 
Rechtbank van koophandel te Leuven Bij vonnis van 19 oktober 2011, verklaart de rechtbank van koophandel te Leuven, in de procedure van het WCO van de heer Florquin, Steve, wonende te 3290 Diest, Bosstraat 11, handelend onder de benaming Te Transportgroep, met uitbating te 3290 Diest, Bredestraat 111, KBO nr. 0811.513.480, met electronisch adres : florquin@skynet.be, het verzoek tot het bekomen van de rechterlijke reorganisatie ontvankelijk en gegrond, verklaart de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend met het oog op het bereiken van collectief akkoord, bepaalt de opschorting op vier maanden, vanaf heden om te eindigen op 19 februari 2012, de stemming zal plaatsvinden op woensdag 8 februari 2012, om 14 uur, in de gewone zittingszaal van deze rechtbank, te 3000 Leuven, Smoldersplein 5, tweede verdieping. Bevestigt de aanstelling van de gedelegeerd rechter, de heer A. Alaerts. De griffier, (get.) L. Nackaerts.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1843637-28
Taalkeuze Nederlands
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Datum
Vermelding
27-04-2009
Basiskennis bedrijfsbeheer
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
27-04-2009
Onderneming onderworpen aan BTW
27-04-2009
Handelsonderneming
01-07-2009
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
01-07-2009
Datum inschrijvings
27-07-2009
Datum aanvraag
19-07-2011
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland