Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Opschorting Natuurlijk persoon

Op 19-03-2012 is aan Natuurlijk persoon te Lummen (Limburg) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 817947748. De (hoofd)activiteit van Natuurlijk persoon is vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de opschorting
Naam:
Natuurlijk persoon
Plaats:
Lummen
Provincie:
Limburg
Status:
Opschorting
Ondernemingsnr.:
817947748
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Industrie
Hoofdcode
Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten
Nevencode
Vervaardiging van elektronische onderdelen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Schalbroekstraat 40
3560 Lummen
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
19-03-2012
817947748
Opschorting toegekend tot 21 mei 2012.
 
Uittreksel uit een vonnis uitgesproken door de zevende kamer van de rechtbank van koophandel te Hasselt, op datum van 19 maart 2012, inzake Houben, Stefan, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0817.947.748, wonende te 3560 Lummen, Schalbroekstraat 40; Gezien het verzoekschrift en de bijhorende stukken strekkende tot het bekomen van een gerechtelijke reorganisatie ontvangen ter griffie op 6 maart 2012. Om deze redenen, de rechtbank, rechtdoende op tegenspraak. Verklaart het verzoek ontvankelijk en gegrond. Verklaard dienvolgens de procedure tot gerechtelijk reorganisatie door een collectief akkoord voor open. Zegt dat er aan verzoekster een opschorting wordt verleend tot en met 21 mei 2012. Bepaalt dat op maandag 14 mei 2012, om 9 uur, in het gerechtshof, te Hasselt, Havermarkt 10, zaal 1, de schuldeisers zullen overgaan tot stemming over het door verzoekster ter griffie neergelegde reorganisatieplan. Beveelt dat huidig vonnis door toedoen van de griffier bij uittreksel zal worden bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. Legt de kosten van de voornoemde publicatie ten laste van verzoekster. Bij beschikking van 7 maart 2012 werd, in toepassing van art. 18 WCO, de heer De Preter, p/a rechtbank van koophandel, Havermarkt 10, aangesteld als gedelegeerd rechter. Hasselt, 19 maart 2012. Voor éénsluidend uittreksel : de griffier, (get.) V. Bossens.
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Datum
Vermelding
21-08-2009
Basiskennis bedrijfsbeheer
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
21-08-2009
Handelsonderneming
01-09-2009
Onderneming onderworpen aan BTW
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland