Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Everwood Nv

Everwood Nv te Dendermonde (Oost-Vlaanderen) is door de rechtbank in Dendermonde failliet verklaard. Als curator is aangesteld Alain Cleyman. Het ondernemingsnummer is 439693377. De (hoofd)activiteit van Everwood Nv is gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.

Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Everwood Nv
Plaats:
Dendermonde
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
439693377
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Nevencode
Schrijnwerk
Vestigingen / adressen
Soort
Adres
Vestigingsadres:
Hoogveld 19 A
9200 Dendermonde
Toon op kaart
Vestigingsadres:
Hoogveld 19A
9200 Dendermonde
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
11-01-2013
439693377
Uitspraak faillissement op 11/01/2013.
 
Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, van 11/01/2013 werd EVERWOOD NV, VERANDA'S EN PERGOLAS, HOOGVELD 19A, 9200 DENDERMONDE, in staat van faillissement verklaard. Ondernemingsnummer : 0439.693.377 Rechter-Commissaris : EVELYNE MARTENS Curator : Mr. ALAIN CLEYMAN, 9100 SINT-NIKLAAS PR. JOS. CHARLOTTELAAN 71. Datum staking van betaling : 07/01/2013, onder voorbehoud van art. 12, lid 2 F.W. Indienen van schuldvorderingen met bewijsstukken, uitsluitend op de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, binnen de 30 dagen vanaf datum faillissementsvonnis. Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvorderingen zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank op vrijdag 22/02/2013. Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen zes maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring. (art.63 F.W.) Om te kunnen genieten van de bevrijding, moeten de natuurlijke personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde op de griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring neerleggen, waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is. (art.72bis F.W. en art.10 Wet 20.07.2005) Voor eensluidend uittreksel : R. Cloostermans, afgevaardigd griffier.
24-12-2012
439693377
Opschorting verlengd tot 31/12/2012.
 
Rechtbank van koophandel te Dendermonde Bij vonnis d.d. 24/12/2012 van de zesde kamer van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, is de procedure van de gerechtelijke reorganisatie toegestaan aan NV EVERWOOD, met zetel te 9200 Dendermonde, Hoogveld 19A, met handelsactiviteit het op maat maken, leveren en plaatsen van veranda's, pergola's en carports, met ondernemingsnummer 0439.693.377, bijgestaan door meester Van Houtte, Vincent, advocaat te 9200 Dendermonde, Brusselsestraat 108, op heden d.d. 24/12/2012 afgesloten. De rechtbank verklaart het verzoek tot doelswijziging en verlenging van de toegestane opschorting ongegrond. Dendermonde, 31/12/2012. De afgevaardigd griffier, (get.) R. Cloostermans.
22-10-2012
439693377
Opschorting verlengd tot 24 december 2012.
 
Bij vonnis d.d. 22/10/2012 van de zesde kamer van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, werd de procedure tot gerechtelijke reorganisatie met collectief akkoord open verklaard ingevolge het verzoekschrift neergelegd ter griffie op 18/10/2012, door de NV EVERWOOD, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9200 Dendermonde, Hoogveld 19a, met handelsactiviteit leveren en plaatsen van veranda's, met ondernemingsnummer 0439.693.377, bijgestaan door meester Vincent Van Houtte, advocaat te 9200 Dendermonde, Brusselsestraat 108. Gedelegeerd rechter : de heer Carl Moens. Einddatum van de opschorting : 24 december 2012 om haar toe te laten een collectief akkoord af te sluiten in de zin van artikel 44. Stelt de zaak op de terechtzitting van maandag 19 november 2012 voor nazicht of de nog ontbrekende stukken (art. 17, 2) zijn neergelegd en het nazicht van de kennisgeving aan de schuldeisers. Stelt de zaak op de terechtzitting van maandag 24 december 2012, te 09.30 uur, zesde kamer voor eventuele verlenging van de opschortingsperiode, waartoe verzoek dient geformuleerd te worden uiterlijk op 10 december 2012. Dendermonde, 23 oktober 2012. De afgevaardigd griffier, (get.) R. Cloostermans.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1576708-80
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 42006
05-02-1990
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
05-02-1990
Werkgever RSZ
07-02-1990
Handelsonderneming
01-03-1990
Onderneming onderworpen aan BTW
RSZ
Datum
Vermelding
26-03-1990
Datum aanvraag
14-01-2013
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Alain Cleyman
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland