Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Brasserie-Restaurant Montaigu

Op 10-03-2014 is aan Brasserie-Restaurant Montaigu te Scherpenheuvel-Zichem (Vlaams-Brabant) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 863951878. De (hoofd)activiteit van Brasserie-Restaurant Montaigu is eet- en drinkgelegenheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Brasserie-Restaurant Montaigu
Plaats:
Scherpenheuvel-Zichem
Provincie:
Vlaams-Brabant
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
863951878
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Hoofdcode
Eet- en drinkgelegenheden
Nevencode
Cafés en bars
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Albertusplein 16
3270 Scherpenheuvel-Zichem
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
03-07-2014
863951878
Uitspraak faillissement op 03.07.2014.
 
Rechtbank van koophandel Leuven Bij vonnis van de rechtbank van Koophandel te Leuven, d.d. 03.07.2014, werd BVBA BRASSERIE-RESTAURANT MONTAIGU, met zetel te 3270 Scherpenheuvel, Albertusplein 16, met ondernemingsnummer 0863.951.878 in staat van faillissement verklaard. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Faill. W. Curator : Mr. Ludwig STEVENS, advocaat, te 3200 AARSCHOT, Kapitein Gilsonplein 20. Rechter-Commissaris : J. STROOBANT. Staking der betalingen : 03.07.2014. Indienen van schuldvorderingen tot en met 08.08.2014 ter griffie dezer rechtbank. Uiterste datum voor neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen : 19.08.2014. De griffier, (get.) W. Coosemans.
24-06-2014
863951878
Gerechtelijke reorganisatie gesloten op 24.06.2014.
 
Rechtbank van koophandel Leuven Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven, van 24.06.2014, werd voor wat betreft BVBA BRASSERIE-RESTAURANT MONTAIGU, Albertusplein 16, 3270 Scherpenheuvel, KBO nr. 863.951.878, e-mailadres : info@montaigu.be, betreffende de Wet op Continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009 : De rechtbank beëindigt en sluit bij toepassing van art. 41 WCO voortijdig de op 10 maart 2014 geopende procedure van gerechtelijke reorganisatie van de BVBA Brasserie-Restaurant Montaigu, dit op vordering van het openbaar ministerie. Christel Lenaerts, tgv. griffier.
10-03-2014
863951878
Opschorting toegekend.
 
Rechtbank van koophandel te Leuven Bij (tussen)vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven van 10.03.2014, werd voor wat betreft BVBA BrasserieRestaurant Montaigu, 3270 Scherpenheuvel, Albertusplein 16, KBO nr. 0863.951.878, e-mailadres : info@montaigu.be, betreffende de Wet op Continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009 (een opschorting verleend voor vier maanden vanaf de laatste zitting tot 06.07.2014 overeenkomstig art. 43 WCO). Bij beschikking van 14.02.2014, werd de heer Alaerts, A., aangesteld als gedelegeerd rechter, e-mailadres : antoine.alaerts@inver.be (Get.) Cristel LENAERTS, tgv. griffier.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1775428-82
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 24134
Stamnummer 1775428-82
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 24134
Stamnummer 1775428-82
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 24134
05-04-2004
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
05-04-2004
Handelsonderneming
05-04-2004
Werkgever RSZ
22-04-2004
Onderneming onderworpen aan BTW
RSZ
Datum
Vermelding
27-04-2004
Datum aanvraag
25-11-2013
Datu bijwerking
09-07-2014
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland