Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Bankruptcy terminated Sardonis

Sardonis in Mechelen (Antwerpen) was declared bankrupt by the court in Antwerpen on 01-10-2018. The company number is 844362432. The (main) activity of Sardonis is food and beverage service activities.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Sardonis
Place:
Mechelen
Province:
Antwerpen
Status:
Bankruptcy terminated
Insolvency number:
844362432
Court:
Branch
Type
Description
Group
Accommodation, food and provision of drinks
Main code
Food and beverage service activities
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Liersesteenweg 421
2800 Mechelen
Show on map
Publications
Report date
Reference
15-05-2023
844362432
Afgesloten door vereffening op 15-5-2023.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen. Afsluiting faillissement door vereffening van: SARDONIS CVBA LIERSESTEENWEG 421, 2800 MECHELEN. Geopend op 1 oktober 2018. Referentie: 20180149. Datum vonnis: 15 mei 2023. Ondernemingsnummer: 0844.362.432 Aangeduide vereffenaar(s): GYBELS WERNER DORP 38/0001 2820 BONHEIDEN Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN DEN BERGHEN KRIS.
02-12-2019
844362432
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen. Faillissement van: SARDONIS CVBA LIERSESTEENWEG 421, 2800 MECHELEN. Geopend op 1 oktober 2018. Referentie: 20180149. Datum vonnis: 2 december 2019. Ondernemingsnummer: 0844.362.432 Terugbrenging van de datum van staking van betaling op 01/04/2018 Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN DEN BERGHEN KRIS.
01-10-2018
844362432
Uitspraak faillissement op 1-10-2018.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen Bij vonnis d.d. 01.10.2018 van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen, werd de CVBA Sardonis, Liersesteenweg 421, te 2800 Mechelen, met ondernemingsnummer 0844.362.432, in staat van faillissement verklaard. Rechter-commissaris : de heer Eddy Brouwers. Curator : de heer Kris Van den Berghen, advocaat te 2800 Mechelen, Frederik de Merodestraat 94-96 (info@vandenberghen.be). Voorlopige datum staking van betaling : 01.10.2018. De schuldeisers dienen in toepassing en met naleving van de artikelen XX.155, XX.156 en XX.157 WER hun schuldvorderingen uiterlijk op 29.10.2018 elektronisch in te dienen in het Centraal Register Solvabiliteit (www.regsol.be); aangiftes op de griffie van de rechtbank van koophandel of bij de curator worden niet aanvaard. Uitzondering wordt gemaakt voor natuurlijke personen of rechtspersonen in het buitenland gevestigd, voor zover zij niet worden vertegenwoordigd door een derde die beroepsmatig rechtsbijstand verleent;deze partijen leggen de aangifte met bijhorende stukken aangetekend of tegen ontvangstbewijs neer op het kantooradres van de curator. De curator dient het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen neer te leggen in het register op 26.11.2018. Voor eensluidend uittreksel : Kris VAN den BERGHEN, curator.
Reports
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

News in the spotlight


Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands