Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Bankruptcy terminated Taaban Mario

The bankruptcy with respect to Taaban Mario in Jette (Brussel) was concluded on 22-02-2011. The appointed curator is Van Doosselaere Thierry. The company number is 542248410. The (main) activity of Taaban Mario is construction of buildings.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Taaban Mario
Place:
Jette
Province:
Brussel
Status:
Bankruptcy terminated
Insolvency number:
542248410
Court:
Branch
Type
Description
Group
Building industry
Main code
Construction of buildings
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Place Laneau 2
1090 Jette
Show on map
Publications
Report date
Reference
12-03-2024
542248410
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde. Faillissement van: TAABAN MARIO, FONTEINSTRAAT 33, 9470 DENDERLEEUW, geboren op 01/01/1961 in BAHR-AL-GHAZAL (SOEDAN). Geopend op 14 november 2022. Referentie: 20220480. Datum vonnis: 12 maart 2024. Ondernemingsnummer: 0542.248.410 De toegestane kwijtschelding wordt nietig verklaard. De tekst "De toegestane kwijtschelding wordt nietig verklaard"wordt vervangen door:"De kwijtschelding wordt geweigerd"Voor eensluidend uittreksel: De curator: CREYTENS ERIC.
12-03-2024
542248410
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde. Faillissement van: TAABAN MARIO, FONTEINSTRAAT 33, 9470 DENDERLEEUW, geboren op 01/01/1961 in BAHR-AL-GHAZAL (SOEDAN). Geopend op 14 november 2022. Referentie: 20220480. Datum vonnis: 12 maart 2024. Ondernemingsnummer: 0542.248.410 Zegt voor recht dat TABAAN MARIO HASSAN, geboren te BAHR-AL-GHAZAL (SOEDAN) op 01/01/1968, wonende te 9470 DENDERLEEUW, FONTEINSTRAAT 33, met rijksregisternummer 66.01.01-685.88, in toepassing van artikel XX.229 WER verboden wordt om persoonlijk of door een tussenpersoon, een onderneming uit te baten en enige taak uit te oefenen die de bevoegdheid inhoudt om een rechtspersoon rechtsgeldig te verbinden. Dit effectief beroepsverbod wordt opgelegd voor een periode van 8 jaar, te rekenen vanaf heden. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, K. Blanckaert.
22-01-2024
542248410
Afgesloten door gebrek aan activa op 22-1-2024.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde. Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief zonder toepassing van kwijtschelding van: TAABAN MARIO, FONTEINSTRAAT 33, 9470 DENDERLEEUW, geboren op 01/01/1961 in BAHR-AL-GHAZAL (SOEDAN). Geopend op 14 november 2022. Referentie: 20220480. Datum vonnis: 22 januari 2024. Ondernemingsnummer: 0542.248.410 Voor eensluidend uittreksel: De curator: CREYTENS ERIC.
14-11-2022
542248410
Uitspraak faillissement op 14-11-2022.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde. Opening van het faillissement van: TAABAN MARIO, FONTEINSTRAAT 33, 9470 DENDERLEEUW, geboren op 01/01/1961 in BAHR-AL-GHAZAL (SOEDAN). Handelsactiviteit: Algemene bouw van niet-residentiële gebouwen Ondernemingsnummer: 0542.248.410 Referentie: 20220480. Datum faillissement: 14 november 2022. Rechter Commissaris: DIRK NEVENS. Curator: ERIC CREYTENS, CENTRUMLAAN 48, 9400 NINOVE- eric.creytens@skynet.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 14/11/2022 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 23 december 2022. Voor eensluidend uittreksel: De curator: CREYTENS ERIC.
02-03-2011
542248410
Faillissement
22-02-2011
542248410
Uitspraak faillissement op 22 februari 2011.
 
Rechtbank van koophandel te Brussel Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Taaban, Mario, Laneauplein 2/2D/R, 1090 Jette. Faillissementsnummer : 20110364. Datum faillissement : 22 februari 2011. Handelsactiviteit : voegwerken. Ondernemingsnummer 0542.248.410. Rechter-commissaris : de heer Balette, Joseph. Curator : Mr. Van Doosselaere, Thierry, Kloosterweg 7, 1000 Brussel-1. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel. Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 23 maart 2011. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de faillissementswet. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.(Pro deo)
22-02-2011
542248410
Faillissement beëindigd.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Rechtbank van koophandel Brussel. Summiere afsluiting faillissement van: TAABAN MARIO Geopend op 22 februari 2011 Referentie: 20110364 Datum vonnis: 26 april 2016 Ondernemingsnummer: 0542.248.410 Aangeduide vereffenaar(s): TAABAN MARIO, SCHAARBEEKSEHAARDSTRAAT 21/V04, 1030 BRUSSEL 3. Voor eensluidend uittreksel: De hoofdgriffier, J.M. Eylenbosch
RSZ
Date
Record
Stamnummer 1724007-18
Taalkeuze Nederlands
Hoedanigheden
Date
Record
16-03-1994
Handelsonderneming
RSZ
Date
Record
24-09-2009
Datum inschrijvings
30-11-2009
Datum schrapping
Hoedanigheden
Date
Record
01-05-2010
Onderneming onderworpen aan BTW
RSZ
Date
Record
01-07-2011
Datum aanvraag
20-11-2012
Datu bijwerking
Curator / receiver
Curator:
Van Doosselaere Thierry
Visiting address:
- ()
Postal address:
-
Telephone number:
-
Fax number:
-
E-mail address:
-
Website:
-
Reports
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

News in the spotlight


Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands