Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Bankruptcy Bavo-Meat

Bavo-Meat in Aspelare (Oost-Vlaanderen) was declared bankrupt by the court in Gent on 29-09-2014. The company number is 866372326. No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Bavo-Meat
Place:
Aspelare
Province:
Oost-Vlaanderen
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
866372326
Court:
Examining magistrate:
DIRK NEVENS
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Geraardsbergsestwg 422
9404 Aspelare
Show on map
Publications
Report date
Reference
29-09-2014
866372326
Uitspraak faillissement op 29/09/2014.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde, van 29/09/2014, werd BAVO-MEAT BVBA DETAILHANDEL VLEES, GERAARDSBERGSESTEENWEG 422, 9400 NINOVE, in staat van faillissement verklaard. Ondernemingsnummer : 0866.372.326 Rechter-commissaris : DIRK NEVENS. Curator : Mr. RUDY COBBAERT, 9400 NINOVE BRUSSELSESTEENWEG 88. Datum staking van betaling : 29/09/2014, onder voorbehoud van art. 12, lid 2 F.W. Indienen van schuldvorderingen met bewijsstukken, uitsluitend op de griffie van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde, binnen de 30 dagen vanaf datum faillissementsvonnis. Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvorderingen zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank op vrijdag 07/11/2014. Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen zes maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring. (art. 63 F.W.). Om te kunnen genieten van de bevrijding, moeten de natuurlijke personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde op de griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring neerleggen, waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is. (art. 72bis F.W. en art. 10 Wet 20.07.2005). Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Ch. LEUNIS.
History
Date
Company number
Trading name
Historical data are available. Log in in order to be able to view these details.
Hoedanigheden
Date
Record
01-01-2010
Onderneming onderworpen aan BTW
Reports
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

News in the spotlight


Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands