Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Bankruptcy Boiten Kris

Boiten Kris in Zoutleeuw (Vlaams-Brabant) has been declared bankrupt by the court in Antwerpen. The company number is 897092028. The (main) activity of Boiten Kris is services to buildings and landscape activities.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Boiten Kris
Place:
Zoutleeuw
Province:
Vlaams-Brabant
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
897092028
Court:
Branch
Type
Description
Group
Lease of movable goods and other business services
Main code
Services to buildings and landscape activities
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Vinnestraat 35
3440 Zoutleeuw
Show on map
-
Business address:
Luikersteenweg 326
3800 Sint-Truiden
Show on map
Publications
Report date
Reference
16-11-2017
897092028
Uitspraak faillissement op 16-11-2017.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: BOITEN KRIS, LUIKERSTEENWEG 326, 3800 SINT-TRUIDEN. Geboortedatum en -plaats: 20 februari 1967 SINT-TRUIDEN. Referentie: 20170356. Datum faillissement: 16 november 2017. Handelsactiviteit: ONDERHOUD GEBOUWEN Ondernemingsnummer: 0897.092.028 Curatoren: Mr VANDENREYT BERT, PAALSESTEENWEG 133, 3583 PAAL; Mr WARSON MICHAEL, PAALSESTEENWEG 133, 3583 PAAL; Mr NOE AN, PAALSESTEENWEG 133, 3580 BERINGEN. Voorlopige datum van staking van betaling: 14/11/2017 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 28 december 2017. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVEN
14-03-2017
897092028
Opschorting verlengd tot 15 maart 2017.
 
Rechtbank van koophandel Leuven Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven van 14 maart 2017, werd voor wat betreft de heer BOITEN KRIS, wonende te 3440 Zoutleeuw, Vinnestraat 35, KBO 0897.092.028, betreffende de Wet op Continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009. Bij beschikking dd. 13.05.2016 werd de heer R. THIELENS, aangesteld als gedelegeerd rechter. Na beraad beslist de rechtbank op tegenspraak en : Verklaart de vordering, conform art. 38, 1 WCO tot verlenging van de opschorting NIET gegrond. De gerechtelijke reorganisatie neemt dus een einde op 15 maart 2017. De griffier, (get.) C. PIOT.
13-12-2016
897092028
Opschorting verlengd tot 15/03/2017.
 
Rechtbank van koophandel Leuven Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven van 13/12/2016, werd voor wat betreft de heer BOITEN, Kris, wonende te 3440 Zoutleeuw, Vinnestraat 35, KBO nr. 0897.092.028, betreffende de Wet op Continuïteit van de Ondernemingen van 31 januari 2009. Na beraad beslist de rechtbank op tegenspraak en : - verklaart de vordering, conform art. 38, 1 WCO tot verlenging van de opschorting gegrond; - zegt voor recht dat de termijn van opschorting wordt verlengd met drie maanden en eeneinde zal nemen op 15/03/2017, met als doel : het sluiten van minnelijke akkoorden met twee of meer schuldeisers; - bevestigt de aanstelling en de opdracht van de heer R. Thielens, als gedelegeerd rechter aan wie elke wijziging in de toestand van de onderneming onmiddellijk dient meegedeeld. (Get.) C. LENAERTS, griffier.
27-09-2016
897092028
Opschorting verlengd tot 15/12/2016.
 
Rechtbank van koophandel Leuven Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven van 27/09/2016, werd voor wat betreft de heer BOITEN Kris, wonende te Vinnestraat 35, 3440 Zoutleeuw, KBO nr. 0897.092.028, betreffende de Wet op Continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009. Na beraad beslist de rechtbank op tegenspraak en : - verklaart de vordering, conform art. 38, 1 WCO tot verlenging van de opschorting gegrond; - zegt voor recht dat de termijn van opschorting wordt verlengd met drie maanden tot 15/12/2016, met als doel : collectief akkoord; - bevestigt de aanstelling en de opdracht van de heer R. Thielens, als gedelegeerd rechter aan wie elke wijziging in de toestand van de onderneming onmiddellijk dient meegedeeld; - de zaak wordt voor verdere behandeling gesteld op de zitting van donderdag 10 november 2016, om 15 uur. De griffier, (get.) C. LENAERTS.
30-05-2016
897092028
Opschorting verlengd tot 26 september 2016.
 
Rechtbank van koophandel Leuven Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven, van 30/05/2016, werd voor wat betreft de heer BOITEN, Kris, wonende te 3440 Zoutleeuw, Vinnestraat 35, KBO nr. 0897.092.028, betreffende de Wet op Continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009. Bij beschikking, d.d. 13.05.2016, werd de heer R. THIELENS, aangesteld als gedelegeerd rechter. Na beraad beslist de rechtbank op tegenspraak en : verklaart het verzoek tot het bekomen van de rechterlijke reorganisatie ontvankelijk en gegrond en de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend, met het oog op het bereiken van een collectief akkoord; bepaalt de duur van opschorting op vier maanden, vanaf heden om te eindigen op 26 september 2016; de zaak wordt in voortzetting gesteld op de zitting van 15 september 2016, om 15 uur, in de zittingszaal, Gerechtsgebouw, 3000 Leuven, F. Smoldersplein 5, tweede verdieping, deur 95, met het oog op een eventuele verlenging van de periode van opschorting, tijdig aan te vragen door verzoeker, en het bepalen van de eventuele datum van stemming over een reorganisatieplan.
Reports
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

News in the spotlight


Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands