Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Bankruptcy Astor

Temporary suspension was granted to Astor in Geel (Antwerpen) on 21-03-2023. The company number is 542836447. The (main) activity of Astor is residential care activities.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
Related news
Date
Title
General information
Name:
Astor
Place:
Geel
Province:
Antwerpen
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
542836447
Court:
Branch
Type
Description
Group
Health and welfare
Main code
Residential care activities
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Groenhuis 55
2440 Geel
Show on map
Publications
Report date
Reference
07-11-2023
542836447
Uitspraak faillissement op 7-11-2023.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout. Opening van het faillissement van: ASTOR VZW GROENHUIS 55, 2440 GEEL. Handelsactiviteit: RUSTHUIZEN VOOR OUDEREN Ondernemingsnummer: 0542.836.447 Referentie: 20230336. Datum faillissement: 7 november 2023. Rechter Commissaris: JEF BOIY. Curators: JEAN DE CHAFFOY, DE MERODELEI 37, 2300 TURNHOUT- secretary@eurojuris-turnhout.be;LUC PLESSERS, DE MERODELEI 37, 2300 TURNHOUT- secretary@eurojuris-turnhout.be;CAROLINE DE LEPELEIRE, DE MERODELEI 37, 2300 TURNHOUT- secretary@drpadvocaten.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 07/11/2023 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 19 december 2023. Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE CHAFFOY JEAN.
21-03-2023
542836447
Opschorting toegekend tot 21/06/2023.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout Bij vonnis d.d. 21/03/2023, van de 2e Kamer in de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout (Q/23/00005), werd de procedure van gerechtelijke reorganisatie, met het oog op het realiseren van een overdracht onder gerechtelijk gezag inzake de VZW Astor, met zetel te 2440 Geel, Groenhuis 55, KBO nr. 0542.836.447, geopend. Hierbij werd overeenkomstig art. XX.46 2 WER de duur van de in artikel XX.39 bedoelde opschorting bepaald op 3 maanden, eindigend op 21/06/2023. Als gerechtsmandataris werd aangesteld : meester W. Schwagten, advocaat, kantoorhoudende te 2200 Herentals, Diamantstraat 8/239, gelast met het organiseren en realiseren van de overdracht in naam en voor rekening van ASTOR vzw voornoemd, door de verkoop of overdracht van de voor het behoud van het geheel of een gedeelte van de activiteit van de onderneming noodzakelijke of nuttige roerende of onroerende activa en met het innen en verdelen van de prijs overeenkomstig art. XX.86 e.v. WER. Zegt voor recht dan het bepalen van het voorwerp van de overdracht aan het oordeel van de gerechtsmandataris wordt overgelaten. Stelt aan als gerechtsmandatarissen ad hoc meesters Jean De Chaffoy, Luc Plessers, en Caroline De Lepeleire, met kantoor te 2300 Turnhout, De Merodelei 37, met als opdracht, tijdens de duur van de gerechtelijke reorganisatieprocedure : • alle door het bestuur van ASTOR vzw voorgestelde betalingen van meer dan euro 5.000,00 per maand aan dezelfde begunstigde te controleren en slechts goed te keuren indien en voor zover deze noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de onderneming van ASTOR VZW; • alle nieuwe of hernieuwde overeenkomsten na te zien en slechts goed te keuren indien en voor zover deze noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de onderneming van ASTOR VZW. W. SCHWAGTEN, gerechtsmandatarissen.
Reports
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

News in the spotlight

Faillissement? Hulp van een advocaat
Thursday, 29 February

Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands