Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Bankruptcy Rackboost

Temporary suspension was granted to Rackboost in Meise (Vlaams-Brabant) on 11-12-2013. The appointed curator is . The company number is 468249088. The (main) activity of Rackboost is retail trade, except of motor vehicles and motorcycles.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Rackboost
Place:
Meise
Province:
Vlaams-Brabant
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
468249088
Court:
Branch
Type
Description
Group
Wholesale and retail trade; repairing cars
Main code
Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
ROODBORSTJESLAAN 4/3
1860 Meise
Show on map
-
Business address:
Roodborstjeslaan 4/3
1860 Meise
Show on map
-
Business address:
Roodborstjeslaan 22B/2
1860 Meise
Show on map
Publications
Report date
Reference
13-09-2016
468249088
Uitspraak faillissement op 13 september 2016.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Rechtbank van koophandel Brussel. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: RACKBOOST NV, ROODBORSTJESLAAN 22/2, 1860 MEISE. Referentie: 20160425. Datum faillissement: 13 september 2016. Handelsactiviteit: HOSTING Handelsbenaming: NV Ondernemingsnummer: 0468.249.088 Curator: Mr PINOY JEROEN, HOVENIERSSTRAAT 21, 1840 LONDERZEEL. Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen: 19 oktober 2016. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De hoofdgriffier, J.M. Eylenbosch
11-12-2013
468249088
Opschorting toegekend tot 26 februari 2014.
 
Rechtbank van koophandel te Brussel Bij vonnis van 11 december 2013 werd door de Rechtbank van Koophandel te Brussel de procedure van gerechtelijke reorganisatie door minnelijk akkoord geopend verklaard voor de NV RACKBOOST, met zetel te 1860 Meise, Roodborstjeslaan 4, bus 3. KBO 0468.249.088. Volgnummer 20130224. Activiteit : datacenterdiensten. De duur van de opschorting wordt bepaald tot en met 26 februari 2014. De heer Frank TAILDEMAN, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel (Dienst Gerechtelijke Reorganisatie), werd aangesteld als gedelegeerd rechter. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
02-03-2011
468249088
Homologatie reorganisatieplan
03-11-2010
468249088
Voorlopige opschorting
History
Date
Company number
Trading name
Historical data are available. Log in in order to be able to view these details.
RSZ
Date
Record
Stamnummer 1732266-73
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 23050
Stamnummer 1732266-73
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 23050
Hoedanigheden
Date
Record
26-01-2000
Handelsonderneming
01-02-2000
Onderneming onderworpen aan BTW
01-10-2009
Werkgever RSZ
RSZ
Date
Record
01-10-2009
Datum inschrijvings
20-05-2010
Datum aanvraag
25-05-2012
Datu bijwerking
31-10-2013
Datu bijwerking
Curator / receiver
Curator:
Visiting address:
- ()
Postal address:
-
Telephone number:
-
Fax number:
-
E-mail address:
-
Website:
-
Reports
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

News in the spotlight


Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands