Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Bankruptcy Desmet Bin Jeremie

Desmet Bin Jeremie in Zonnebeke (Oost-Vlaanderen) was declared bankrupt by the court in Gent on 18-07-2011. The appointed curator is Smout M. The company number is 680189338. The (main) activity of Desmet Bin Jeremie is manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Desmet Bin Jeremie
Place:
Zonnebeke
Province:
Oost-Vlaanderen
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
680189338
Court:
Branch
Type
Description
Group
Industry
Main code
Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Potteriestraat 65
8980 Zonnebeke
Show on map
Publications
Report date
Reference
05-09-2023
680189338
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Ieper Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Ieper. Niet kwijtschelding vóór afsluiting van het faillissement van: DESMET BIN, POTTERIESTRAAT 0065, 8980 ZONNEBEKE, geboren op 06/10/1970 in ROESELARE. Geopend op 25 juni 2021. Referentie: 20210019. Datum vonnis: 5 september 2023. Ondernemingsnummer: 0680.189.338 Voor eensluidend uittreksel: De griffier Corinne GIRALDO.
25-06-2021
680189338
Uitspraak faillissement op 25-6-2021.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Ieper RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Ieper. Opening van het faillissement van: DESMET BIN, POTTERIESTRAAT 0065, 8980 ZONNEBEKE, geboren op 06/10/1970 in ROESELARE. Handelsactiviteit: vervaardigen metalen constructie Handelsbenaming: BIN DESMET Uitbatingsadres: POTTERIESTRAAT 65, 8980 ZONNEBEKE Ondernemingsnummer: 0680.189.338 Referentie: 20210019. Datum faillissement: 25 juni 2021. Rechter Commissaris: GEERT PYCK. Curator: NICO RUCKEBUSCH, WESTOUTERSTRAAT 74, 8970 POPERINGE- nico.ruckebusch@iurishop.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 25/06/2021 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 18 augustus 2021. Voor eensluidend uittreksel: De curator: RUCKEBUSCH NICO.
27-07-2011
680189338
Faillissement
18-07-2011
680189338
Uitspraak faillissement op 18 juli 2011.
 
Rechtbank van koophandel te Ieper Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Ieper, d.d. 18 juli 2011, op aangifte, enige kamer, werd het faillissement vastgesteld inzake Desmet, Bin Jérémie, geboren te Roeselare op 6 oktober 1970, wonende en volgens eigen verklaring handeldrijvende te 8980 Zonnebeke (Beselare), Potteriestraat 65, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met als ondernemingsnummer 0680.189.338. Rechter-commissaris : de heer F. Dequeker, rechter in handelszaken bij de rechtbank van koophandel te Ieper. Curator : Mr. M. Smout, advocaat, te 8900 Ieper, Ter Olmen 8. Datum staking der betalingen : donderdag 14 juli 2011. Indienen der schuldvorderingen : ter griffie van de rechtbank van koophandel te Ieper, Grote Markt 10, 8900 Ieper, voor maandag 8 augustus 2011. Neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen : woensdag 28 september 2011, om 9 u. 30 m. Er werd voor recht gezegd dat de personen, die zich persoonlijk zeker hebben gesteld (zoals ondermeer de personen die zich borg hebben gesteld), voor de gefailleerde, hiervan een verklaring ter griffie kunnen afleggen. Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) K. Claeys.
Hoedanigheden
Date
Record
01-01-1990
Onderneming onderworpen aan BTW
01-01-1990
Niet-handelsonderneming naar privaat recht
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Date
Record
04-05-2000
Basiskennis bedrijfsbeheer
Curator / receiver
Curator:
Smout M
Visiting address:
- ()
Postal address:
-
Telephone number:
-
Fax number:
-
E-mail address:
-
Website:
-
Reports
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

News in the spotlight


Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands