Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Bankruptcy Brasserie Lerubin

The bankruptcy with respect to Brasserie Lerubin in Maarkedal (Oost-Vlaanderen) was concluded on 09-06-2011. The appointed curator is Redant Filip. The company number is 891616476. The (main) activity of Brasserie Lerubin is food and beverage service activities.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Brasserie Lerubin
Place:
Maarkedal
Province:
Oost-Vlaanderen
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
891616476
Court:
Branch
Type
Description
Group
Accommodation, food and provision of drinks
Main code
Food and beverage service activities
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Sneppestraat 2
9680 Maarkedal
Show on map
Publications
Report date
Reference
25-06-2015
891616476
Mededeling.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde, tweede kamer, d.d. 25 juni 2015, werd conform artikel 31 Faillissementswet, curator Mr. Ali HEERMAN, advocaat, te 9700 Oudenaarde, Einestraat 34, bijgevoegd in het faillissement van BVBA BRASSERIE LERUBIN, met vennootschapszetel te 9680 Maarkedal, Sneppestraat 2, met ondernemingsnummer 0891.616.476. Voor eensluidend verklaard uittreksel : (get.) Marijke FOSTIER, griffier.
17-06-2011
891616476
Faillissement
09-06-2011
891616476
Uitspraak faillissement op 9 juni 2011.
 
Rechtbank van koophandel te Oudenaarde Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde, tweede kamer, d.d. 9 juni 2011, werd op bekentenis, het faillissement uitgesproken van BVBA Brasserie Lerubin, met zetel te 9680 Maarkedal, Sneppestraat 2, met ondernemingsnummer 0891.616.476, voor de uitbating van een café-bar, genaamd LeRubin. De datum staking van betaling is vastgesteld op 25 mei 2011.Rechter-commissaris : voorzitter der rechters in handelszaken : de heer Eric Vanden Abeele.Curator : Mr. Filip Redant, advocaat, te 9700 Oudenaarde, Einestraat 34.Indienen van de schuldvordering met bewijsstukken, uitsluitend ter griffie van de rechtbank van koophandel te 9700 Oudenaarde, Bekstraat 14, vóór 9 juli 2011.Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvorderingen zal door de curator neergelegd worden op dinsdag 2 augustus 2011 ter griffie van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde;de daaropvolgende processen-verbaal van verificatie zullen neergelegd worden op 2 december 2011, 2 april 2012, 2 augustus 2012 en 2 december 2012.Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidsstelling vermeldt dit in zijn aangifte van de schuldvordering of uiterlijk binnen zes maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring (art. 63 F.W.).Om te kunnen genieten van de bevrijding moeten de natuurlijke personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring neerleggen waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is (art. 72ter en art. 72bis F.W.).Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) Ingrid Verheyen.
09-06-2011
891616476
Faillissement beëindigd.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde. Summiere afsluiting faillissement van : BRASSERIE LERUBIN Geopend op 9 juni 2011 Referentie : 1661 Datum vonnis : 25 februari 2016 Ondernemingsnummer : 0891.616.476 Voor eensluidend uittreksel : M.Fostier, griffier
History
Date
Company number
Trading name
Historical data are available. Log in in order to be able to view these details.
RSZ
Date
Record
Stamnummer 1827502-30
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 45064
Stamnummer 1827502-30
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 45064
Hoedanigheden
Date
Record
23-08-2007
Onderneming onderworpen aan BTW
24-08-2007
Handelsonderneming
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Date
Record
24-08-2007
Basiskennis bedrijfsbeheer
RSZ
Date
Record
18-02-2008
Datum inschrijvings
08-04-2008
Datum aanvraag
23-11-2010
Datum schrapping
14-06-2011
Datu bijwerking
Curator / receiver
Curator:
Redant Filip
Visiting address:
- ()
Postal address:
-
Telephone number:
-
Fax number:
-
E-mail address:
-
Website:
-
Reports
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

News in the spotlight


Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands